drukowanie zawartości TDBGrid

0

"zrobiłem" prostą bazę która wykorzystuje sql, mam również wyszukiwanie rekordów które jest wyśietlane w TDBGrid, teraz chciałbym zawartość wraz z opisem poszczególnych pól wydrukować. W jaki sposób to zrobić ?

0

Napisałem coś takiego, ale drukuje mi prostokąt a zawartość DBGrid nie stety nie :( panowie HELP

procedure TForm2.Button1Click(Sender: TObject);
var
R,R1:TRect;
begin
try
with Printer do
begin
BeginDoc;
R:=Rect(100,200,PageWidth div 2,PageHeight div 3);
R1:=Rect(0,0,DBGrid1.Width-1,DBGrid1.Height-1);
Canvas.CopyRect(R,DBGrid1.Canvas,R1);
Canvas.Rectangle(R.Left-1,R.Top-1,R.Right-1,R.Bottom-1);
with Canvas do
begin
Font.Name:='Arial';
Font.Size:=12;
Font.Style:=[fsItalic];
end;
EndDoc;
end;
except
Printer.Abort;
Printer.EndDoc;
end;
end;

end.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1