Kopiując ten sam kod do Delphi drukuje normalnie, natomiast w lazarusie wydruk wyglada jak mini ściąga na 1/4 strony, nie wiem dlaczego, wielkosc czcionki wygląda jak 2 mimo ze jest 14, raz tylko po skompilowaniu rozmiescil tekst na calej stronie ale dalej w pomniejszonej czcionce. To przykładowy kod:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var 
S: string; 
R: TRect; 
i: integer; 
function Wys(Procent: Integer): Integer; 
 begin 
  Result:=Procent*MyPrinter.PageHeight div 100; 
 end; 

 function Szer(Procent: Integer): Integer; 
 begin 
  Result:=Procent*MyPrinter.PageWidth div 100; 
 end; 
 function TextSzer(Tekst: string): Integer; 
 begin 
  Result:=MyPrinter.Canvas.TextWidth(Tekst); 
 end; 

 function TextWys(Tekst: string): Integer; 
 begin 
  Result:=MyPrinter.Canvas.TextHeight(Tekst); 
 end; 
begin 
  if PrintDialog1.Execute then 
  begin 
  MyPrinter.Title:='Wnioski o meldunek'; 
  MyPrinter.BeginDoc; 
   for i:=0 to ListBoxAdresat.ItemIndex do 
     begin 
     MyPrinter.Canvas.Font.Name:='TimesNew Roman'; 

MyPrinter.Canvas.Font.Size:=14; 
MyPrinter.Canvas.Font.Style:=[fsUnderline]; 
S:= 'o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych'; 
MyPrinter.Canvas.TextOut(Szer(7), Wys(24), S); 
.................................................... 

end; 
  MyPrinter.EndDoc; 
  end;

Mam zainstalowane printers4lazarus