Nowe skórki

0

Zainstalowałem komponenty AlphaControls według instrukcji:

1. Start by unpacking the acnt*.zip files into a folder of your own choice.
2. This directory must be registered in system search path. And add, (if need) 
AlphaControls directory in Delphi (Tools->Environment Options->Library->Library 
Path).
3. Use "File\Open..." menu item of Delphi IDE to open the AlphaControls 
run-time package acntX_r.dpk (x - version of Delphi). In the "Package..." 
window click "Compile" button to compile run-time library.
4. Use "File\Open..." menu item of Delphi IDE to open the AlphaControls 
design-time package acntX.dpk. In the "Package..." window click "Install" 
button to install the library.
5. DB-aware components users can install AlphaDB pack by copying AlphaDB files 
to AlphaControls directory and AlphaDB.dpk file installing.

Do Delphi dodały mi się 3 nowe zakładki z komponentami. Wrzucam przycisk do tych nowych skórek i dostaje komunikat (przy kompilacji):
[Fatal Error] Unit1.pas(8): File not found: 'sButton.dcu'

I tak z każdym komponentem.

0

Ja tam zawsze instaluje tak, że otwieram paczke dclusr.dpk w podkatalogu LIB i to
niej instaluje - na ogół działa dla komponentów, ktote nie mają żadnych paczek, a
pomóc może jeszcze dodanie ścieżki do katalogu komponentów w opcjach, w menu
Tools - Opcje Środowiska i zakładka Libraries, pole Library Patch. Taki "myk", jest
skureczny przy instalacji komponentów SynEdit oraz także czasami pakietów Indy.

0

File not found, no ku* file not found :(
Chłopie, po ch* się bierzesz za programowanie jak nie potrafisz skumać prostego zdania anglosaskiego? :(

C:\Program Files\Borland\DelphiXXX\Lib albo inna gdzie zainstalowałeś Delphi.

Do tej ścieżki masz skopiować ten brakujący plik i tak z następnym, który będzie brakować.
Pliki te masz w folderze od komponentów.

Sorry za vulgar, ale ile można?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1