Pełne Dec to Bin

0

Słuchajcie, mam taką funkcję, która zamienia liczbę w systemie dziesiętnym na liczbę w systemie dwójkowym:

function IntToBin(Value: Longint; Digits: Integer): string; 
var 
 i: Integer; 
begin 
 Result := ''; 
 for i := Digits downto 0 do 
  if Value and (1 shl i) <> 0 then 
   Result := Result + '1' 
 else 
  Result := Result + '0'; 
end;

Słuchajcie, co z tym zrobić, żeby tez liczyło mi liczby po przecinku?

0

ta funkcja nie zamienia liczby w systemie dziesiętnym na liczbę w systemie dwójkowym, lecz
zamienia liczbę w postaci binarnej (dwójkowej) na dwójkową reprezentację w postaci ciągu znaków 0 i 1.

0

Ale podając jako parametr liczbę dziesiętną typu Longint zamienia mi ją na reprezentację 0-1 kodu binarnego typu string. No nieważne, chodzi o to, żeby to działało z liczbami po przecinku... Chyba, że znacie jakąś inną przydatną funkcję.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1