kalkulator bin/oct/hex/dec w c#

0

Witam, poniżej kod kalkulatora, w którym niby wszystko jest ok, ale visual studio pokazuje mi 12 błędów, których treść jest niżej.
Proszę o pomoc, bo nie daję sobie rady.
Pozdrawiam.

Error 1 Expected class, delegate, enum, interface, or struct d:\visual studio 2013\Projects\kalkulator1\kalkulator1\Form1.cs 60 17 kalkulator1
Error 2 Expected class, delegate, enum, interface, or struct d:\visual studio 2013\Projects\kalkulator1\kalkulator1\Form1.cs 93 17 kalkulator1
Error 3 Expected class, delegate, enum, interface, or struct d:\visual studio 2013\Projects\kalkulator1\kalkulator1\Form1.cs 125 17 kalkulator1
Error 4 Expected class, delegate, enum, interface, or struct d:\visual studio 2013\Projects\kalkulator1\kalkulator1\Form1.cs 158 17 kalkulator1
Error 5 Expected class, delegate, enum, interface, or struct d:\visual studio 2013\Projects\kalkulator1\kalkulator1\Form1.cs 160 34 kalkulator1
Error 6 Expected class, delegate, enum, interface, or struct d:\visual studio 2013\Projects\kalkulator1\kalkulator1\Form1.cs 163 17 kalkulator1
Error 7 Expected class, delegate, enum, interface, or struct d:\visual studio 2013\Projects\kalkulator1\kalkulator1\Form1.cs 165 34 kalkulator1
Error 11 The name 'binNaDec' does not exist in the current context d:\visual studio 2013\Projects\kalkulator1\kalkulator1\Form1.cs 38 42 kalkulator1
Error 12 The name 'binNaHex' does not exist in the current context d:\visual studio 2013\Projects\kalkulator1\kalkulator1\Form1.cs 39 42 kalkulator1
Error 10 The name 'binNaOct' does not exist in the current context d:\visual studio 2013\Projects\kalkulator1\kalkulator1\Form1.cs 37 42 kalkulator1
Error 9 The name 'poprawnyBin' does not exist in the current context d:\visual studio 2013\Projects\kalkulator1\kalkulator1\Form1.cs 31 21 kalkulator1
Error 8 Type or namespace definition, or end-of-file expected d:\visual studio 2013\Projects\kalkulator1\kalkulator1\Form1.cs 167 9 kalkulator1

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Net.Mail; 
using System.Text.RegularExpressions; 

namespace kalkulator1
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Dispose();
    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        if (poprawnyBin(this.textBox1.Text))
        {
          string input = this.textBox1.Text;
          this.textBox2.Clear();
          this.textBox3.Clear();
          this.textBox4.Clear();
          this.textBox2.Text = binNaOct(input);
          this.textBox3.Text = binNaDec(input);
          this.textBox4.Text = binNaHex(input);
        }
        else
        {
          this.textBox1.Text = "Niepoprawne dane!";
          return;
        }
			 }
      catch (OverflowException oEx)
      {
        this.textBox1.Clear();
        this.textBox1.Text = "Błąd!";
      }
      catch (FormatException fEx)
      {
        this.textBox1.Clear();
        this.textBox1.Text = "Błąd!";
      }
    }
          }

    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        if (poprawnyOct(this.textBox5.Text))
        {
          string input = this.textBox5.Text;
          this.textBox8.Clear();
          this.textBox7.Clear();
          this.textBox6.Clear();
          this.textBox8.Text = decNaBin(octNaDec(input));
          this.textBox7.Text = octNaDec(input);
          this.textBox6.Text = binNaHex(decNaBin(octNaDec(input)));
        }
        else
        {
          this.textBox5.Text = "Niepoprawne dane!";
          return;
        }
				catch (OverflowException oEx)
      {
        this.textBox5.Clear();
        this.textBox5.Text = "Błąd!";
      }
      catch (FormatException fEx)
      {
        this.textBox5.Clear();
        this.textBox5.Text = "Błąd!";
      }
				
      }
          }

    private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        if (poprawnyDec(this.textBox9.Text))
        {
          string input = this.textBox9.Text;
          this.textBox12.Clear();
          this.textBox11.Clear();
          this.textBox10.Clear();
          this.textBox12.Text = decNaBin(input);
          this.textBox11.Text = binNaOct(decNaBin(input));
          this.textBox10.Text = binNaDec(decNaBin(input));
        }
        else
        {
          this.textBox9.Text = "Niepoprawne dane!";
          return;
        }
				catch (OverflowException oEx)
      {
        this.textBox9.Clear();
        this.textBox9.Text = "Błąd!";
      }
      catch (FormatException fEx)
      {
        this.textBox9.Clear();
        this.textBox9.Text = "Błąd";
      }
      }
    }

    private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        if (poprawnyHex(this.textBox13.Text))
        {
          string input = this.textBox13.Text;
          this.textBox16.Clear();
          this.textBox15.Clear();
          this.textBox14.Clear();
          this.textBox16.Text = decNaBin(hexNaDec(input));
          this.textBox15.Text = binNaOct(decNaBin(hexNaDec(input)));
          this.textBox14.ext = hexNaDec(input);
          return;
        }
        else
        {
          this.textBox13.Text = "Niepoprawne dane!";
          return;
        }
				catch (OverflowException oEx)
      {
        this.textBox13.Clear();
        this.textBox13.Text = "Błąd!";
      }
      catch(FormatException fEx)
      {
        this.textBox13.Clear();
        this.textBox13.Text = "Błąd!";
      }

          }

    private bool poprawnyBin(string input)
    {
      Regex regExObj = new Regex("^[0-1]+$");
      return regExObj.IsMatch(input);
    }
    private bool poprawnyOct(string input)
    {
      Regex regExObj = new Regex("^[0-7]+$");
      return regExObj.IsMatch(input);
    }  
    private bool poprawnyDec(string input)
    {
      Regex regExObj = new Regex("^[0-9]+$");
      return regExObj.IsMatch(input);
    }  
    private bool poprawnyHex(string input)
    {
      Regex regExObj = new Regex("^[0-9a-fA-F]+$");
      return regExObj.IsMatch(input);
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.textBox1.Clear();
      this.textBox2.Clear();
      this.textBox3.Clear();
      this.textBox4.Clear();
      this.textbox5.Clear();
      this.textBox6.Clear();
      this.textBox7.Clear();
      this.textBox8.Clear();
      this.textBox9.Clear();
      this.textBox10.Clear();
      this.textBox11.Clear();
      this.textBox12.Clear();
      this.textBox13.Clear();
      this.textBox14.Clear();
      this.textBox15.Clear();
      this.textBox16.Clear();
     } 
    private string binNaOct(string wyrażenie)
    {
     
      string oct = "";
      string wynik = "";
      UInt64 length = Convert.ToUInt64(wyrażenie.Length);
      for (UInt64 i = 1; i <= length; i = i + 3)
      {
        if (wyrażenie.Length >= 3)
        {
          for (int j = 1; j <= 3 && wyrażenie.Length >= 3; j++)
          {
            octal += wyrażenie[wyrażenie.Length - j];
            if (j == 3)
              wyrażenie = wyrażenie.Substring(0, wyrażenie.Length - 3);
          }
        }
        else
          oct = wyrażenie;
        wynik += binNaDec(odwracanie(oct));
        oct = "";
      }

      
      wynik = odwracanie(wynik);
      return wynik;
    }  

    private string binNaDec(string wyrażenie)
    {
      double liczba = 1;
      double wynik = 0;
      int licznik = 0;
      double bufor;
      for (int i = wyrażenie.Length - 1; i >= 0; i--)
      {
        liczba = Math.Pow(2.00, (double)i);
        bufor = (char)(wyrażenie[licznik++] - '0');
        bufor = bufor * liczba;
        wynik += bufor;
      }
      return wynik.ToString();
    }

    private string binNaHex(string wyrażenie)
    {
      string hex = "";
      string wynik = "";
      string bufor = "";
      UInt64 length = Convert.ToUInt64(wyrażenie.Length);
      for (UInt64 i = 1; i <= length; i = i + 4)
      {
        if (wyrażenie.Length >= 4)
        {
          for (int j = 1; j <= 4 && wyrażenie.Length >= 4; j++)
          {
            hex += wyrażenie[wyrażenie.Length - j];
            if (j == 4)
              wyrażenie = wyrażenie.Substring(0, wyrażenie.Length - 4);
          }
        }
        else
          hex = odwracanie(wyrażenie);
        bufor = binNaDec(odwracanie(hex));
        switch (bufor)
        {
          case "10":
            wynik += "A";
            break;
          case "11":
            wynik += "B";
            break;
          case "12":
            wynik += "C";
            break;
          case "13":
            wynik += "D";
            break;
          case "14":
            wynik += "E";
            break;
          case "15":
            wynik += "F";
            break;
          default:
            wynik += bufor;
            break;
        }
        hex = "";
      }

            wynik = odwracanie(wynik);
      return wynik;
    }     

        private string decToBin(string wyrażenie)
    {
      UInt64 number = Convert.ToUInt64(wyrażenie);
      string wynik = "";
      while (number != 0)
      {
        wynik += (number % 2).ToString();
        number = number / 2;
      }
      return odwracanie(wynik);
    } 

     
    private string octNaDec(string wyrażenie)
    {
      UInt64 number = Convert.ToUInt64(wyrażenie);
      int length = wyrażenie.Length;
      double wynik = 0.0;
      double liczba = 0.0;
      double licznik = 0.0;
      for (int i = length - 1; i >= 0; i--)
      {
        liczba = Math.Pow(8.00, licznik);
        wynik += ((wyrażenie[i] - '0') * liczba);
        licznik++;
      }
      return wynik.ToString();
    }

    private string hexNaDec(string wyrażenie)
    {
      double wynik = 0;
      double liczba = 1.00;
      int licznik = 0;
      char bufor;
      UInt64 length = Convert.ToUInt64(wyrażenie.Length);
      for (UInt64 i = length; i > 0; i--)
      {
        liczba = System.Math.Pow(16.00, Convert.ToDouble(i-1));
        bufor = (char)wyrażenie[licznik];
        switch (bufor)
        {
          case 'a':
          case 'A':
            wynik += 10 * liczba;
            licznik++;
            break;
          case 'b':
          case 'B':
            wynik += 11 * liczba;
            licznik++;
            break;
          case 'c':
          case 'C':
            wynik += 12 * liczba;
            licznik++;
            break;
          case 'd':
          case 'D':
            wynik += 13 * liczba;
            licznik++;
            break;
          case 'e':
          case 'E':
            wynik += 14 * liczba;
            licznik++;
            break;
          case 'f':
          case 'F':
            wynik += 15 * liczba;
            licznik++;
            break;
          default:
            wynik += (wyrażenie[licznik] - '0') * liczba;
            licznik++;
            break;
        }
      }
      return Convert.ToString(wynik);
    } 
    private static string odwracanie( string wyrażenie )
    {
      string bufor = "";
      for ( int i = wyrażenie.Length - 1; i >= 0; i-- )
      {
        bufor += wyrażenie[i];
      }
      return bufor;
    }

   
  }


0

Oj tam podczas przekopiowywania coś źle na wklejałeś i Ci się klamerki poprzestawiały. Popraw sobie sam. :P

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1