[Asembler+C] Zamiana dec na bin

0

Muszę napisać program do zamiany liczby dziesiętnej na binarną.
Sęk w tym, że musi być on połączeniem asemblera z C :/
Chodzi o to, aby funkcja zamiany systemu napisana była w asemblerze, natomiast program w C wczytywałby liczbę wywoływał tę funkcję (extern) i wypisywał zamienioną liczbę na ekranie.
Ogólnie mam napisany już cały program w asm, ale muszę go jakoś przerobić, żeby zlinkować to z C. Proszę o pomoc co z tego pliku asm zostawić, a co dokładnie zaimplementować w C, żeby to sprawnie działało?

.686

_TEXT    SEGMENT dword public 'CODE' use32
ASSUME cs:_TEXT

_wczytaj32 PROC   ; procedura wczytujaca liczbę z klawiatury
        ; w postaci kodów ascii i zapisująca do eax
        ; w postaci binarnej

  push    ebx
  push    esi
  push    edi

  push    11
  push    OFFSET liczba_ascii
  push    0        ;uchwyt (klawiatura) 
  call    __read
  add     esp,12        ; usunięcie parametrów ze stosu
  mov     esi,0         ; dotychczas obliczona wartosc
  mov     ebx,0         ; modyfikator

 ptl_liczba: 
  mov     al,liczba_ascii[ebx]    
  inc     ebx       ; zwiekszanie o 1
  cmp     al, 10       ; czy był enter
  je     byl_enter      ; jesli tak to przechodzimy do byl_enter
  sub     al, '0'       ; zamiana na liczbe
  movzx    edi, al       ; zamiana na 32bit
  mov     eax,10       ; mnozna
  mul     esi       ; mnozenie razy 10, wynik w eax       
  add     eax, edi      ; dodanie liczby jednosci
  mov     esi, eax      ; zapamietanie aktualnej wartosci
  jmp     ptl_liczba     ; procedura obsługi przerwania

byl_enter: 
mov     eax, esi  ; wartosc zwracana przez funkcje jest w eax

pop     edi   ; zdejmujemy dane ze stosu do danego rejestru
  pop     esi
  pop     ebx
  ret
_wczytaj32 ENDP

_wyswietl_dec PROC     ; procedura pobierajaca liczbę ze zmiennej liczba_bin
             ; i wypisujaca ją jako liczbę dziesiętną
  push  ebx
  push  ebp
  push  esi
  push  edi
  push  edx

  mov   eax, liczba_bin     ; załadowanie wprowadzonej z klawiatury liczby
  mov   ecx,10         ; licznik obiegow petli 
  mov   ebx,9          ; indeks poczatkowy w tablicy wynikowej
  mov   esi,10         ; dzielnik

ptl:
  mov   edx,0      ; zerowanie starszej czesci dzielnej
  div   esi      ; dzielenie przez 10, reszta w edx, iloraz w eax
  add   dl,30h      ; zamiana na kod ascii
  mov   liczba_ascii[ebx],dl  ; odeslanie cyfry
  dec   ebx
  loop  ptl           ; sterowanie petla

  mov   ecx, koniec_d - info_dec  ;dlugosc opisu
  push  ecx             ; liczba znaków
  push  OFFSET info_dec
  push  1            ; uchwyt

  call  __write
  add   esp,12     ; usuniecie parametrow ze stosu

  push  10         ; liczba znaków
  push  OFFSET liczba_ascii
  push  1              ; uchwyt

  call  __write
  add   esp,12     ; usuniecie parametrow ze stosu

  pop   edx
  pop   edi
  pop   esi
  pop   ebp
  pop   ebx
  ret

_wyswietl_dec ENDP

_wyswietl_bin PROC
  push  ebx
  push  ebp
  push  esi
  push  edi

  mov   eax, liczba_bin   ; załadowanie wprowadzonej z klawiatury liczby
  mov   ecx,32      ; licznik obiegow petli 
  mov   ebx,31      ; indeks poczatkowy w tablicy wynikowej
  mov   esi,2        ; dzielnik

ptl:
  mov   edx,0        ; zerowanie starszej czesci dzielnej
  div   esi       ; dzielenie przez 2, reszta w edx, iloraz w eax
  add   dl,30h     ; zamiana na kod ascii
  mov   liczba_ascii_bin[ebx],dl    ; odeslanie cyfry
  dec   ebx
  loop  ptl             ; sterowanie petla

  mov   ecx, koniec_b - info_bin
  push  ecx           ; liczba znaków
  push  OFFSET info_bin
  push  1            ; uchwyt

  call  __write
  add   esp,12       ; usuniecie parametrow ze stosu

  push  33           ; liczba znaków, zmiana!
  push  OFFSET liczba_ascii_bin
  push  1            ; uchwyt

  call  __write
  add   esp,12       ; usuniecie parametrow ze stosu

  pop   edi
  pop   esi
  pop   ebp
  pop   ebx
  ret

_wyswietl_bin ENDP

_TEXT    ENDS
END
0

Na oko to jest kod w asemblerze MASM czyli w czymś zupełnie innym niż MIPS.

0

Pewnie ze tak, ale trzeba by znać obie składnie ;) No i wątpię żeby to miało sens bo ten kod wyżej pewnie nigdy nie działał i wygląda zresztą na mega przekombinowany. Lepiej po prostu napisać to od 0.

0

Polecam zacząć od kursu tego twojego asemblera, bo ewidentnie nie potrafisz napisać w nim nawet hello world. Jak już to zrobisz to wróć za jakiś miesiąc, dwa i możemy wtedy pomyśleć o tym jak napisać program do konwersji dec na bin.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0