Własny komponent - problem z property Font.

Odpowiedz Nowy wątek
2010-04-23 20:25

Rejestracja: 10 lat temu

Ostatnio: 9 lat temu

0

Witam

Próbuje stworzyć własny komponent i nie zaszedłem daleko, mianowicie stanąłem na właściwościach.
Problem mam z uzyskaniem takiego efektu:

user image

type
 TLnkLabel = class(TCustomLabel)
 private
  { Private declarations }
  FHoverFont: TFont;
  FLnkIsCap: Boolean;
  FURL: String;

  procedure SetURL(Value: String);
 protected
  { Protected declarations }
 public
  { Public declarations }
  constructor Create(AOwner : TComponent); override;
  destructor Destroy; override;
 published
  { Published declarations }
  property Align;
  property Alignment;
  property Anchors;
  property AutoSize;
  property BiDiMode;
  property Caption;
  property Color;
  property Constraints;
  property DragCursor;
  property DragKind;
  property DragMode;
  property Enabled;
  property FocusControl;
  property Font;
  property Layout;
  property ParentBiDiMode;
  property ParentColor;
  property ParentFont;
  property ParentShowHint;
  property PopupMenu;
  property ShowAccelChar;
  property ShowHint;
  property Transparent;
  property Visible;
  property WordWrap;

  property HoverFont: TFont read FHoverFont write FHoverFont;
  property LinkIsCaption: Boolean read FLnkIsCap write FLnkIsCap stored False;
  property URL: String read FURL write SetURL;
 end;

constructor TLnkLabel.Create(AOwner: TComponent);
begin
 inherited Create(AOwner);
 FHoverFont := TFont.Create;
end;

Wszystko ładnie, pięknie póki nie otworzę okna z Fontem (kliknę na ...) i potwierdzę OK.
Access violation at addresss 40005A0C in module 'rtl70.bpl'. Read of address 252D440C.
Proszę o pomoc [???]

Pozostało 580 znaków

2010-04-23 20:46

Rejestracja: 17 lat temu

Ostatnio: 6 lat temu

0

Nie wiem czy coś z Assign nie musisz napisać.

b

Pozostało 580 znaków

2010-04-23 21:25

Rejestracja: 16 lat temu

Ostatnio: 7 lat temu

0

private
procedure SetHoverFont(Value: TFont);
published
property HoverFont: TFont read FHoverFont write SetHoverFont;

procedure TLnkLabel.SetHoverFont(Value: TFont);
begin
FHoverFont.Assign(Value);
end;


- Ciemna druga strona jest.
- Nie marudź Yoda, tylko jedz tego tosta.
Google NIE GRYZIE!
Pomogłem - kliknij

Pozostało 580 znaków

2010-04-23 22:21

Rejestracja: 10 lat temu

Ostatnio: 9 lat temu

0

Dzięki, działa :)

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0