Własny komponent i rekord

0

Tworzę własny komponent i potrzebowałbym, aby w

published

dać property

, które będzie reprezentować rekord.

np.
```delphi
type
 TKolor = record
  Normal, Over, Click : TColor;
 end;

TMojBaton = class(TGraphicControl)
 private
  FBackColor : TKolor;
 {...}
 published
  property BackColor: TKolor read FBackColor write FBackColor;

Ale jak tak zrobię to ta własciwość nie pokazuje się w Inspektorze Obiektów.
Jak zrobić żeby cała struktura rekordu była widoczna w Inspektorze?

Z góry dzięki za pomoc.

0

Gdzieś w artykule o tworzeniu komponentów było coś takiego, jak zrobić coś w stylu Font na przykład (tam sobie rozwijasz i masz kilka różnych zmiennych), to powinno chyba pasować.

0

To jest tzw. właściwość zbiorowa :) i tworzy się ją w nast. sposób:

tworzysz sobie dodatkową klasę z właściwościami w published które mają być na liście, a nastepnie w klasie komponentu deklarujesz właściwość typu który wskazuje na tą klasę czyli:

type
 TMoja = class(TPersistent)
 private
  Wlasciwosc1: Integer;
  Wlasciwosc2: String;
 published
  property Nr1: Integer read Wlasciwosc1 write Wlasciwosc1;
  property Nr2: String read Wlasciwosc2 write Wlasiwosc2;
 end;

 TMojKomponent=class(TComponent);
 private
  FZbior: TMoja;
 public
  //konstruktor, destruktor itd.
 published
  property Zbior: TMoja read FZbior write FZbior;
 end;

;P :)

0

Zrobilem tak, ale w Inspektorze nie rozwija sie to drzewko z właściwościami. Mógłbyś sprawdzić co jest źle ?

unit SpokoBaton;

interface

uses
 SysUtils, Classes, Controls, Graphics, Forms;

type

 TFonts = class(TPersistent)
 private
  FNormal, FOver, FClick : TFont;
 published
  property Normal : TFont read FNormal write FNormal;
  property Over  : TFont read FOver  write FOver;
  property Click : TFont read FClick write FClick;
 end;

 TSpokoBaton = class(TGraphicControl)
 private
  FFonts : TFonts;

 protected
  //
 public
  constructor Create(AOwner: TComponent); override;
  property Canvas;

 published
  property Align;
  property Anchors;
  property Constraints;
  property Enabled;
  property PopupMenu;
  property ShowHint;
  property Visible;
  property Fonts: TFonts read FFonts write FFonts;

 end;

procedure Register;

implementation

procedure Register;
begin
 RegisterComponents('Samples', [TSpokoBaton]);
end;

constructor TSpokoBaton.Create(AOwner: TComponent);
begin
 inherited Create(AOwner);
end;

end.
0

już mam ;]
nie dodałem do kreatora TSpokoBaton:

FFonts := TFonts.Create;

i musiałem jeszcze zrobić osobny kreator dla TFonts ;]

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0