Drukowanie Listview

0

mam komponent listview na którym znajduje się 12 elementów i chciał bym to wydrukować ale niektóre elementy mi się nie mieszczą w kolumnach inne maja je wolne ale za duże jak można to podzielić żeby mi ładnie wszystko wydrukowało mój kod do drukowania to

var
pSzerokosc, pWysokosc, i: Integer;
v, h: Real;
DotPozycja, IloscKolumn: Integer;
aKolumny: array of Integer;
iCalkowitaSzerokosc, iSzerokosc, GornyMargines, IloscLinii, Linia, SzerokoscTekstu, Kolumna: Integer;
R: TRect;
Tekst: string;
LewaStrona, IloscStron, Pozycja: Integer;
ColumnCaption : String;
begin
if PrintDialog1.Execute then
begin
IloscKolumn := lvRaport.Columns.Count;
SetLength(aKolumny, IloscKolumn + 1);
Printer.Title := 'Drukowanie raportu';
Printer.Copies := 1;
Printer.Orientation := poLandscape;
Printer.BeginDoc;
pWysokosc := Printer.PageHeight;
pSzerokosc := Printer.PageWidth;

v := (pWysokosc + (2 * GetDeviceCaps(Printer.Handle, PHYSICALOFFSETY))) / (39.7 * 0.85);
h := (pSzerokosc + (2 * GetDeviceCaps(Printer.Handle, PHYSICALOFFSETX))) / 20;

iCalkowitaSzerokosc := 0;
for i := 0 to IloscKolumn - 1 do
begin
 iCalkowitaSzerokosc := iCalkowitaSzerokosc + lvRaport.Columns[i].Width;
end;

aKolumny[0] := Round(0.4 * h);
aKolumny[IloscKolumn + 0] := pSzerokosc - Round(0.9 * h);
iSzerokosc := aKolumny[IloscKolumn + 0] - aKolumny[0];

for i := 0 to IloscKolumn - 1 do
begin
 aKolumny[i + 1] := aKolumny[i] + Round(lvRaport.Columns[i].Width / iCalkowitaSzerokosc * iSzerokosc);
end;

GornyMargines := Round(2.5 * v);
with Printer.Canvas do
begin
 Font.Size := 8;
 Font.Style := [];
 Font.Name := 'Times New Roman';
 Font.Color := RGB(0, 0, 0);
 SzerokoscTekstu := Printer.Canvas.TextHeight('xxx');
 IloscLinii := Round((pWysokosc - (5 * v)) / SzerokoscTekstu);
 IloscStron := 1;

 while (IloscStron * IloscLinii) < lvRaport.Items.Count do
 begin
  inc(IloscStron);
 end;

 Linia := 0;
 for DotPozycja := 0 to lvRaport.Items.Count - 1 do
 begin
  if (Linia > IloscLinii) or (Linia = 0) then
  begin
   if (Linia > IloscLinii) then Printer.NewPage;
   Linia := 1;

   if Printer.PageNumber = IloscStron then
   begin
    MoveTo(aKolumny[1], GornyMargines);
    for i := 1 to IloscKolumn - 1 do
    begin
     LineTo(aKolumny[i], GornyMargines + (SzerokoscTekstu * (lvRaport.Items.Count - DotPozycja + 2)));
     MoveTo(aKolumny[i + 1], GornyMargines);
    end;
   end
   else
   begin
    for i := 1 to IloscKolumn - 1 do
    begin
     MoveTo(aKolumny[i], GornyMargines);
     LineTo(aKolumny[i], GornyMargines + (SzerokoscTekstu * (IloscLinii + 1)));
    end;
   end;

   Font.Style := [fsBold];

   for i := 0 to IloscKolumn - 1 do
   begin
    ColumnCaption := StringReplace(lvRaport.Columns.Items[i].Caption, 'ma/wyk/zos', '', [rfIgnoreCase]);

    TextRect(Rect(aKolumny[i] + Round(0.1 * h), GornyMargines - Round(0.1 * v), aKolumny[i + 1] - Round(0.1 * h)
     , GornyMargines + SzerokoscTekstu - Round(0.1 * v)), ((aKolumny[i + 1] - aKolumny[i]) div 2) +
     aKolumny[i] - (TextWidth(ColumnCaption) div 2),
     GornyMargines - Round(0.1 * v), ColumnCaption);
   end;

   MoveTo(aKolumny[0] - Round(0.1 * h), GornyMargines + SzerokoscTekstu - Round(0.05 * v));
   LineTo(aKolumny[IloscKolumn] + Round(0.1 * h), GornyMargines + SzerokoscTekstu - Round(0.05 * v));

   Font.Size := 8;
   Font.Style := [];
   Pozycja := (TextWidth('Data wydruku: ' + DateToStr(Date) + ' Strona: ' +
    IntToStr(Printer.PageNumber) + ' / ' + IntToStr(IloscStron))) div 2;

   Pozycja := pSzerokosc - Round(1.5 * h) - (Pozycja * 2);

   Font.Size := 8;
   Font.Style := [];
   TextOut(Pozycja, Round(0.5 * v), 'Data wydruku: ' + DateToStr(Date) +
    ' Strona: ' + IntToStr(Printer.PageNumber) + ' / ' + IntToStr(IloscStron));

   Font.Size := 10;
   Font.Style := [];
  end;

  R.Top := GornyMargines + (Linia * SzerokoscTekstu);
  R.Bottom := GornyMargines + ((Linia + 1) * SzerokoscTekstu);

  for Kolumna := -1 to IloscKolumn -2 do
  begin
   R.Left := aKolumny[Kolumna + 1] + Round(0.1 * h);
   R.Right := aKolumny[Kolumna + 2] - Round(0.1 * h);
   try
    if Kolumna = -1 then
     Tekst := lvRaport.Items[DotPozycja].Caption
    else
     Tekst := lvRaport.Items[DotPozycja].SubItems[Kolumna];
   except
    Tekst := '';
   end;
   LewaStrona := R.Left;

   TextRect(R, LewaStrona, R.Top, Tekst);
  end;
  Inc(Linia);
 end;
end;
Printer.EndDoc;

end;
end;

0

Moim zdaniem dobieranie i przeliczanie szerokosci. Ewentualnie opcje na ilu kartkach ma sie to miescic i jak ma byc rozmieszczone, moglbym pomoc ale moja ekonomicznosc moze byc inna niz Twoja dlatego tu sie nikt nie odzywa kod na 3 strony i wolnosc wyboru :)
Musisz dopasowac szerokosc kolumn a potem pociac to i wydrukowac na kilku kartkach.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1