drukowanie LIstView

0

czy ktos wie jak przerobic te oto funkcje aby dodatkowo drukowalo linie rozdzielajace wiersze:

procedure PrintListView(oListView: TListView);
 var
  v, h: Real;
  CurRect: TRect;
  CurStr: string;
  aCols: array of Integer; 
  CurItem, iColumnCount,pWidth, pHeight, i,CurLeft, NumPages, TmpPos: Integer;
  iTotColsWidth, iInnerWidth, TopMarg, LinesOnPage, CurLine, TekstHeight, CurCol: Integer;
 begin
  if PrintDialog.Execute then
   begin
    iColumnCount := oListview.Columns.Count;

    SetLength(aCols, iColumnCount + 1); // + 1 nodig ??? Delphi 5
    Printer.Title := 'Wydruk podsumowania za okres od ' + DateToStr(odDatePicker.Date) + ' do ' +
             DateToStr(doDatePicker.date);

    Printer.Copies := 1;
    Printer.Orientation := poLandscape;

    Printer.BeginDoc;
    pHeight := Printer.PageHeight;
    pWidth := Printer.PageWidth;

    v := (pHeight + (2 * GetDeviceCaps(Printer.Handle, PHYSICALOFFSETY))) / (29.7 * 0.95);
    //0.95 is a strange correction factor on the clients printer
    h := (pWidth + (2 * GetDeviceCaps(Printer.Handle, PHYSICALOFFSETX))) / 21;

    // calculate total width
    iTotColsWidth := 0;
    for i:=0 to iColumnCount-1 do
     iTotColsWidth := iTotColsWidth + oListView.Columns[i].Width;

    // calculate space between lMargin and rMargin
    aCols[0] := Round(1.5 * h); //left margin
    aCols[iColumnCount + 0] := pWidth - Round(1.5 * h); //rigth margin
    iInnerWidth := aCols[iColumnCount + 0] - aCols[0]; // space between margins

    //calculate start of each column
    for i := 0 to iColumnCount - 1 do
     aCols[i + 1] := aCols[i] + Round(oListView.Columns[i].Width / iTotColsWidth * iInnerWidth);
    TopMarg := Round(2.5 * v);
    with Printer.Canvas do
     begin
      Font.Size := 8;
      Font.Style := [];
      Font.Name := 'Times New Roman';
      Font.Color := RGB(0, 0, 0);
      TekstHeight := Printer.Canvas.TextHeight('ddmmyyyy');
      LinesOnPage := Round((PHeight - (5 * v)) / TekstHeight);
      NumPages := 1;

     // gather number of pages to print
     while (NumPages * LinesOnPage) < oListView.Items.Count do
      inc(NumPages);
     // start
     CurLine := 0;
     for CurItem := 0 to oListView.Items.Count - 1 do
      begin
       if (CurLine > LinesOnPage) or (CurLine = 0) then
        begin
         if (CurLine > LinesOnPage) then Printer.NewPage;
         CurLine := 1;
         if Printer.PageNumber = NumPages then
          begin
           MoveTo(aCols[1], topMarg);
           for i := 1 to iColumnCount - 1 do
           begin
            LineTo(aCols[i], TopMarg + (TekstHeight * (oListView.Items.Count - CurItem + 2)));
            MoveTo(aCols[i + 1], topMarg);
           end;
          end
         else
         begin

          // draw vertical lines between data
          for i := 1 to iColumnCount - 1 do
           begin
            MoveTo(aCols[i], topMarg);
            LineTo(aCols[i], TopMarg + (TekstHeight * (LinesOnPage + 1)));
           end;
         end;

        Font.Style := [fsBold];
        // print column headers
        for i := 0 to iColumnCount - 1 do
         begin
          TextRect(Rect(aCols[i] + Round(0.1 * h), TopMarg - Round(0.1 * v), aCols[i + 1] - Round(0.1 * h)
          , TopMarg + TekstHeight - Round(0.1 * v)), ((aCols[i + 1] - aCols[i]) div 2) +
          aCols[i] - (TextWidth(oListview.Columns.Items[i].Caption) div 2),
          TopMarg - Round(0.1 * v), oListview.Columns.Items[i].Caption);
          //showmessage('print kolom: '+IntToStr(i));
         end;

     // draw horizontal line beneath column headers

     MoveTo(aCols[0] - Round(0.1 * h), TopMarg + TekstHeight - Round(0.05 * v) +i);
     LineTo(aCols[iColumnCount] + Round(0.1 * h), TopMarg + TekstHeight - Round(0.05 * v));

     Font.Size := 8;
     Font.Style := [];
     TmpPos := (TextWidth('Podsumowanie: Wszystkich kursów: ' + kursyRazemEdit.Text +
          ' w tym pudła: ' + pudlaRazemEdit.Text + '| Razem kursów płatnych: ' +
          platneRazemEdit.Text + ' | Koszt: ' + zaplataRazemEdit.Text + ' zł' +
          ' | Data: ' + DateToStr(Date) + '           Strona: ' +
          IntToStr(Printer.PageNumber) + ' / ' + IntToStr(NumPages))) div 2;

     TmpPos := PWidth - Round(1.5 * h) - (TmpPos * 2);

     Font.Size := 9;
     Font.Style := [];

     TextOut(TmpPos, Round(0.5 * v), 'Podsumowanie: Wszystkich kursów: ' + kursyrazemEdit.Text +
          ' w tym pudła: ' + pudlaRazemEdit.Text + ' | Razem kursów płatnych: ' +
          platneRazemEdit.Text + ' | Koszt: ' + zaplataRazemEdit.Text + ' zł' +
          '     Data: ' + DateToStr(Date) + ' Strona: ' +
          IntToStr(Printer.PageNumber) + ' / ' + IntToStr(NumPages));

     // print report title
     Font.Size := 18;
     if TmpPos < ((PWidth + TextWidth(tytulLabel.Caption)) div 2 + Round(0.75 * h)) then
      TextOut((PWidth - TextWidth(tytulLabel.Caption)) div 2, Round(1 * v), tytulLabel.Caption)
     else
      TextOut(Round(3 * h), Round(1 * v), przegladLabel.Caption);

     Font.Size := 9;
     Font.Style := [];
    end;

    CurRect.Top := TopMarg + (CurLine * TekstHeight);
    CurRect.Bottom := TopMarg + ((CurLine + 1) * TekstHeight);

    // print contents of Listview
    for CurCol := -1 to iColumnCount - 2 do
    begin
     CurRect.Left := aCols[CurCol + 1] + Round(0.1 * h);
     CurRect.Right := aCols[CurCol + 2] - Round(0.1 * h);
     try
      if CurCol = -1 then
       CurStr := oListView.Items[CurItem].Caption
      else
       CurStr := oListView.Items[CurItem].SubItems[CurCol];
     except
      CurStr := '';
     end;
     CurLeft := CurRect.Left; // align left side
     // write string in TextRect
     TextRect(CurRect, CurLeft, CurRect.Top, CurStr);
    end;
    Inc(CurLine);
   end;
  end;
  Printer.EndDoc;
 end;
end;
0

Czy myslisz, ze komus bedzie chcialo sie czytac Twoje zrodlo i jeszcze na dodatek dopisywac kolejne linie tylko po to, abys mogl pokazac kumplom ze napisales to i to? Mnie osobiscie sie nie wydaje...

0

Czy myslisz, ze komus bedzie chcialo sie czytac Twoje zrodlo i jeszcze na dodatek dopisywac kolejne linie tylko po to, abys mogl pokazac kumplom ze napisales to i to? Mnie osobiscie sie nie wydaje...

mi sie chce ale nie zrobie tego wystarczy dodac tylko jedna gora 2 linie pomysl troche ten kod i tak jest z faq sam go tam umiescilem :D

0

Jak już jest poruszany tan tamat, to jak w Delphi można drukować ??

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1