Piszę komunikator oparty o komponent TGGLite i chciałbym zrobić funkcję włączającą/wyłączającą odbieranie wiadomości zakolejkowanych (tych które nie dotarły jak użytkownik był offline).

Serwer po otrzymaniu wiadomości odsyła potwierdzenie, które przy okazji mówi nam, czy wiadomość dotarła do odbiorcy czy została zakolejkowana z powodu nieobecności. Otrzymujemy je w postaci pakietu:

#define GG_SEND_MSG_ACK 0x0005

struct gg_send_msg_ack {
  int status; /* stan wiadomości */
  int recipient; /* numer odbiorcy */
  int seq;  /* numer sekwencyjny */
};

Numer sekwencyjny i numer adresata są takie same jak podczas wysyłania, a stan wiadomości może być jednym z następujących:

GG_ACK_BLOCKED 0x0001 //Wiadomości nie przesłano (zdarza się przy wiadomościach zawierających adresy internetowe blokowanych przez serwer GG gdy odbiorca nie ma nas na liście)
GG_ACK_DELIVERED  0x0002 //Wiadomość dostarczono
GG_ACK_QUEUED  0x0003 //Wiadomość zakolejkowano
GG_ACK_MBOXFULL 0x0004 //Wiadomości nie dostarczono. Skrzynka odbiorcza na serwerze jest pełna (20 wiadomości maks). Występuje tylko w trybie offline
GG_ACK_NOT_DELIVERED  0x0006 //Wiadomości nie dostarczono. Odpowiedź ta występuje tylko w przypadku wiadomości klasy GG_CLASS_CTCP

Macie jakiś pomysł jak zrobić, aby wiadomości nie były kolejkowane? Chce po prostu żeby wiadomości, które zostały wysłane do mnie podczas gdy byłem OFFLINE, przepadły i nie zostały odebrane przez mój program.