Witam wszystkich..

jest sobie component z "properties" typu TStrings

deklaracja cos w tym stylu:

FList : TStrings;
.
.
property List: TStrings read FList write SetList;
.
....create(AOwner: TComponent);
FList := TStringList.Create;
.
.
procedure TComp.SetList(value: TStrings);
begin
FList.Assign(value); // copy the value
end;

i tutaj pytanie jak zmienic standardowe okno tekstowe na okno "Value List Editor" ??

cos takiego jak w TDatabase.Params .. (delphi 6)

jakies sugestie ?