Jak zapisać stron z WEBBROWSERA

0

Witam

Jak zapisać zaladowana strone z WEBBROWSERA do pliku (mam delphi7).

0

może skorzystaj z TidHTTP (pakiet indy) i dajesz

var
 SL: TStringList;
begin
 SL:= TStringList.Create;
 SL.Text:= idHTTP1.Get(WebBrowser1.LocationURL);
 SL.SaveToFile('C:\lol.html');
 SL.Free;
end;

Oczywiście wcześniej musisz wejść na jakąś stronę.

0
var
 S: String;

...
begin
 S := WebBrowser1.OleObject.Document.documentElement.innerHTML;
 //tu zapisujesz zmienną S do pliku...
 ...
end;
0

Mozna też :

uses
 ActiveX, MSHTML_TLB, SHDocVw_TLB,
 ComCtrls, OleCtrls;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 HTMLDocument: IHTMLDocument2;
 PersistFile: IPersistFile;
begin
 HTMLDocument := WebBrowser1.Document as IHTMLDocument2;
 PersistFile := HTMLDocument as IPersistFile;
 PersistFile.Save(StringToOleStr('c:\SavedFile.html'), System.True);
end;

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0