Jak to zapisać funkcyjnie?

0

help

public class ContextDataEntry {
  private String id;
  private Map<String, String> parameters = new HashMap();
}
// ...
  public Map<String, Map<String, String>> toData(final List<ContextDataEntry> entries) {
    Map<String, Map<String, String>> result = new HashMap<>();

    entries.forEach(contextDataEntry -> {
      if (!result.containsKey(contextDataEntry.getId())) {
        result.put(contextDataEntry.getId(), new HashMap<>());
      }
      Map<String, String> stringStringMap = result.get(contextDataEntry.getId());
      contextDataEntry.getParameters().forEach((key, value) -> {
        stringStringMap.merge(key, value, (v1, v2) -> v2);
      });
    });
    return result;
  }

nie umiem takiego zgrabnego merdża zrobić :(

Test pod to:

@Test
void test() {
    var result = uut.toData(List.of(new ContextDataEntry("id", Map.of("value", "dupa1")),
        new ContextDataEntry("id2", Map.of("value", "dupa2")),
        new ContextDataEntry("id", Map.of("value", "dupa3"))));
    assertThat(result.get("id").get("value")).isEqualTo("dupa3");
    assertThat(result.get("id2").get("value")).isEqualTo("dupa2");
}
11
 1. Wywalasz wszystkie importy z java.util.* ten pakiet to bryndza, dno, bagno i rozpacz

 2. Dodajesz do projektu io.vavr i robisz import io.vavr.collection.*

 3. Piszesz sobie tak funkcję toData

  public Map<String, Map<String, String>> toData(final List<ContextDataEntry> entries) {
    return entries.groupBy(e -> e.getId())
        .mapValues(v -> v.foldLeft(HashMap.empty(), (accuMap, elem)-> accuMap.merge(elem.getParameters(), (first,second)->second)));
  }
 4. Koniec

6

Ludzie małej wiary:

  public static Map<String, Map<String, String>> toData2(final List<ContextDataEntry> entries) {
    return entries.stream()
        .collect(Collectors.groupingBy(
            ContextDataEntry::getId,
            Collectors.flatMapping(entry -> entry.getParameters().entrySet().stream(), Collectors.toMap(
                Map.Entry::getKey,
                Map.Entry::getValue,
                (first, second) -> second
            ))
        ));
  }

Wcale nie wygląda specjalnie gorzej niz to vavrowe.

Albo trochę bardziej rozwlekle (niemniej pod spodem ten flatMapping+toMap się do tego sprowadza)

  public static Map<String, Map<String, String>> toData3(final List<ContextDataEntry> entries) {
    return entries.stream()
        .collect(Collectors.groupingBy(
            ContextDataEntry::getId,
            Collectors.mapping(ContextDataEntry::getParameters, Collectors.reducing(
                new HashMap<>(),
                Function.identity(),
                ContextDataEntry::combine)
            ))
        );
  }

  private static Map<String, String> combine(Map<String, String> a, Map<String, String> b) {
    return Stream.of(a, b)
        .map(Map::entrySet)
        .flatMap(Collection::stream)
        .collect(Collectors.toMap(
            Map.Entry::getKey,
            Map.Entry::getValue,
            (first, second) -> second
        ));
  }

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0