mam taki problem: używam dspacka do obsługi kamery internetowej. w kodzie jest instrukcja:
SysDevEnum:= TSysDevEnum.Create(CLSID_VideoInputDeviceCategory);
to działa normalnie, ale ta sam procedura (bez zmian) ładowana biblioteki dll powoduje EAccessViolation. Dlaczego? Jak temu zaradzić?

wywala się dokładnie na tworzeniu SysDevEnum, bo sprawdzałem