rejestr i pobieranie klucza

0

Witam
jak moge pobrać klucz z rejestru do comboboxa
pozdrawiam

0
var Reg:TRegistry;
  i:integer;
  Info:TRegDataInfo;
begin
Reg:=TRegistry.Create;
try
 Reg.RootKey:=HKEY_CURRENT_USER;
 if (Reg.OpenKeyReadOnly('Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced')) then
  begin
  Reg.GetValueNames(ComboBox1.Items);
  for i:=0 to ComboBox1.Items.Count-1 do
   begin
   Reg.GetDataInfo(ComboBox1.Items[i], Info);
   if (Info.RegData=rdInteger) then
    ComboBox1.Items[i]:=ComboBox1.Items[i]+': '+IntToStr(Reg.ReadInteger(ComboBox1.Items[i]))
   else if (Info.RegData=rdString) then
    ComboBox1.Items[i]:=ComboBox1.Items[i]+': '+Reg.ReadString(ComboBox1.Items[i]);
   end;
  end;
except
 end;
Reg.Free;
end;

Z takimi tematami to do działu Newbie.

0

Sory
ostatnie pytanie

 Reg.GetValueNames(S);

pobiera nazwy wartosci z klucza
jak pobrac dane z klucza

0

Zależnie od typu - w powyższym przykładzie masz zarówno pobieranie liczby, jak i napisu. A jeśli chodzi Ci o dane wartości domyślnej, to tak jak każde inne, z tym, że nazwa wartości jest ciągiem pustym znaków: ''.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0