Przypuśćmy, że nagram rozmowę z mikrofonu. Następnie otrzymany dźwięk w postaci wav. conwertuję na dźwięk mp3. Całość pliku ma długość 3 min. Teraz okazało się, że chcę otrzymać dwie części pliku, tzn. plik wynikowy mp3 o długości 1 min. i drugi o długości 2 min. Adam przedstawił program do dzielenia plików ogólnie wg bajtów. Przykład jest na stronie:
Dzielenie plików
Gdyby jednak udało mi się podzielić plik mp3 za pomocą Adama sposobu na dwie części to i tak pierwsza część pliku będzie możliwa do odegrania natomiast druga część pliku - to czyste dane. Jest przykład w bibliotece bass o nazwie custloop, czy za pomocą tego komponentu zaznaczając, wycinając dzielić pliki muzyczne??
Czy Znacie jakieś komponenty lub kod źródłowy do dzielenia plików muzycznych ??

Pozdrawiam