IdHTTPServer i kompresja stron

0

Witam,
Prawdopodobnie mój problem dotyczy bardziej znajomości działania przeglądarek niż samego Delphi, ale z braku innych opcji postanowiłem napisać tutaj.
Istniejący i działający serwer www napisany w Delphi z wykorzystaniem IdHTTTPServer służy do przesyłania dość dużych stron, których czas ładowania nie jest zadowalający, dlatego naturalnym rozwiązaniem wydaje się być kompresja stron.
Zastosowałem IdCompressorZLibEx i niby wszystko działa na wszystkich przeglądarkach... za wyjatkiem IE. W IE6 pojawia się biały ekran, w IE7 standartdowe "Internet Explorer cannot display the webpage".

Fragment kodu:

   StreamIn:=TStringStream.Create(ContentText);
   StreamOut:=TMemoryStream.Create;
   with TIdCompressorZLibEx.Create do begin
    CompressHTTPDeflate(StreamIn,StreamOut,1);
    Free;
   end;
   StreamIn.Free;
   AResponseInfo.ContentStream:=StreamOut;
   AResponseInfo.ContentType:='text/html; charset=windows-1250';
   AResponseInfo.ContentEncoding:='deflate';

Nagłówki:

GET / HTTP/1.1Accept: */*Accept-Language: plUA-CPU: x86Accept-Encoding: gzip, deflateUser-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)Host: localhost:8887Connection: Keep-Alive

HTTP/1.1 200 OKConnection: closeContent-Encoding: deflateContent-Type: text/html; charset=windows-1250Content-Length: 375Server: Indy/10.1.3Set-Cookie: IDHTTPSESSIONID=jXIxqgfpCovB9QM; path=/

Nie mogę nie liczyć się z Micro$oftowym tworem, więc będę wdzięczny za wszelkie pomysły i sugestie.

0

Dla zainteresowanych przesyłam rozwiązanie.
Okazało się, że IE (jako jedyna przeglądarka) nie toleruje stron skompresowanych w formacie zwróconym przez CompressHTTPDeflate. Różnica między tym formatem, a akceptowanym przez IE występuje w nagłówku (kilku pierwszych bajtach skompresowanych danych). Wystarczy te dane podmienić w strumieniu jak poniżej:

procedure THttpServer.Compress(AResponseInfo: TIdHTTPResponseInfo);
var
 StreamTmp: TStream;
 Compressor: TIdCompressorZLibEx;
begin
 StreamTmp:=TMemoryStream.Create;
 AResponseInfo.ContentStream.Seek(0,0);
 Compressor:=TIdCompressorZLibEx.Create;
 try
  Compressor.CompressHTTPDeflate(AResponseInfo.ContentStream,StreamTmp,9);
 except
  Compressor.Free;
  StreamTmp.Free;
  Exit;
 end;
 Compressor.Free;
 AResponseInfo.ContentStream.Free;
 AResponseInfo.ContentStream:=TStringStream.Create(#$1F#$8B#8#0#0#0#0#0#0#0);
 AResponseInfo.ContentStream.Seek(0,2);
 StreamTmp.Seek(2,0);
 AResponseInfo.ContentStream.CopyFrom(StreamTmp,StreamTmp.Size-2);
 StreamTmp.Free;
 AResponseInfo.ContentEncoding:='gzip';
end;

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0