Dostałem zadanie na studiach napisania programiku zamieniający wielomian interpolacyjny, postaci [b]a0 + a1(x-x0) + a2(x-x0)(x-x1) + ... an(x-x0)(x-x1)(x-x2)...(x-x[n-1])[/b] na wielomian newtona - [b]bnxn + b[n-1]x</sup>(n-1) + ... + b1*x + b0[/b].
Udało mi się napisać programik dla wielomianów stopnia n=4, ale to za mało.
Moglibyście mi pomóc, z góry dziękuje wszystkim za jakiekolwiek wskazówki

Oto kod mojego dzieła:


#include <iostream> //biblioteka standartowa
#include <fstream> //biblioteka odpowiedzialna za zapis do pliku

  //funkcje:
void alg (int, float [], float [], float []);
float iks (float [], int, int);

  //funkcja glowna:
int main()
 {
  //funkcja zawiera ponizsze strumienie
 using std::cout;
 using std::endl;
 using std::cin;
 using std::ofstream;

    //zmienna zapetlajaca program
 bool jeszcze_raz = true;

   //otwarcie pliku do zapisu
 ofstream file("rozw.txt");
   //zapetlenie programu
 while (jeszcze_raz)
  {
  //wczytanie danych
   cout << "Wielomian interpolacyjny: a0 + a1(x-x0) + a2(x-x0)(x-x1)+ "
    << "... + an(x-x0)...(x-xm)^ m=n1" << endl << endl;

   float *x = NULL;
   float *a = NULL;
   float *w = NULL;
   int n;

   cout << "Podaj stopien wielomianu: ";
   cin >> n;

   a = new float[n+1];
   x = new float[n];

   cout << "Podaj a[0]: ";
   cin >> a[0];

   for (int i = 0; i < n; i++)
    {
     cout << "Podaj a[" << i+1 << "]: ";
   cin >> a[i+1];
   cout << "Podaj x[" << i << "]: ";
   cin >> x[i];
   x[i] = -x[i];
  };

    //koniec wczytywania

    //zapis do pliku wielomianu interpolacyjnego
   file << a[0];

   for (int z = 1; z <= n; z++)
    {
   if (a[z] > 0)
    file << "+";

   if (a[z] == 1)
    ;
    else

   if (a[z] == -1)
    file << "-";
      else
      file << a[z];

     for (int c = 0; c < z; c++)
      {
     if (x[c] == 0)
     file << "x";

     else
     {
    file << "(x";
    if (x[c] > 0)
     file << "+";

    file << x[c] << ")";
       };
      };
    };

   file << "=";
    //koniec zapisu

//tablica w - nowa postac wielomianu
   w = new float[n+1];

//algorytm
   alg (n, w, a, x);

//zapis do pliku wielomianu klasycznego
    file << w[n];

    for (int z = n; z >= 1; z--)
     {
    if (z > 1)
     {
    file << "x^" << z << " ";
    if (w[z-1] > 0)
     file << "+";

    file << w[z-1];
     }

     else
       {
      file << "x ";
    if (w[z-1] > 0)
     file << "+";
     file << w[z-1] << endl;
     };
     };

  //koniec zapisu

  //petla ciag dalszy:

    cout << "Czy kontynuowac dzialanie programu? (tak - 1; nie - 0) ";
    cin >> jeszcze_raz;
  }
  //koniec petli

  return 0;
 };

void alg (int stopien, float w[], float a[], float x[])
 {
  for (int i = stopien; i >= 0; i--)
   {
    for (int j = i; j <= stopien; j++)
     {
    w[i] += (a[j] * iks(x, i, j));
     };
   };
  return;
 };

float iks(float x[], int i, int j)
 {
  if ( i == j)
   return 1;

  float X = 0.0;

  for (int k = 0; k < j; k++)
   {
    float Y = 1.0;
    for (int t = 0; t < j-i; t++)
     Y *= x[k+t];

    X += Y;
   };

  return X;
 };