Sortowanie malejące po przekątnej.

0

Muszę posortować elementy na przekątnej w tablicy A.
Jak posortować to malejąco ?

void sortowanie(double t[][8]) 
{
  for (int i = 0; i < 8; i++)
  {
    for (int j = 0; j < 8; j++)
    {
      if (i == j)
      {            
          std::cout << t[i][j] << " ";     
      }
    } 
  }
}

Teraz tylko wyświetla przekątną.

0

A możesz zapisac elementy przekątnej do wektora i go posortować?

0

@stefano_cx: Tworzysz wektor (tablice, albo jakiś kontener np. vector), przechodzisz w pętli po tablicy A i wpisujesz do tego wektora wartości z przekątnej, sortujesz wektor. Done

0

@Dregorio: zrobiłem coś takiego, ale dalej nie sortuje....

void sortowanie(double t[][8])
{
  for (int i = 0; i < 8; i++)
  {
    for (int j = 0; j < 8; j++)
    {
      if (i == j)
      {
        std::vector<double> w; 
        w.push_back(t[i][j]);

        std::sort(w.begin(), w.end(), std::greater<double>()); 

        for (int a = 0; a < w.size(); a++)
        {
          std::cout << w[a] << " ";
        }

      }
    }
  }
}

0

@stefano_cx: To napisz mi najlepiej w punktach, co robisz w tym programie, linijka za linijka

0

Jest to tragiczne nieco, ale gdybyś dał deklarację wektora w w pierwszej linijce funkcji, to już by "zadziałało".
Możesz też usunąć nadmierne pętle, oraz wyciągnąć z nich to co powinno być wyciągnięte.

void sortowanie(double t[][8])
{
  std::vector<double> w; 
  for (int i = 0; i < 8; i++)
  {
    w.push_back(t[i][i]);
  }

  std::sort(w.begin(), w.end(), std::greater<double>()); 

  for (int a = 0; a < w.size(); a++)
  {
    std::cout << w[a] << " ";
  }
}

teraz już też powinno "działać", ale już nieco trochę lepiej. Nadal nie wstawiasz elementów z powrotem do wejściowej tablicy.

0

Alternatywne rozwiązanie, bez tworzenia nowego wektora:

template<typename T, size_t N>
struct H {
  T data[N+1];
  H(const H<T, N>& other) {
    *this = other;
  }
  H<T, N>& operator=(const H<T, N>& other) {
    data[0] = other.data[0];
    return *this;
  }
};

template<typename T, size_t N>
struct std::greater<H<T, N>> {
  constexpr bool operator()(const H<T, N>& h1, const H<T, N>& h2) {
    return h1.data[0] > h2.data[0];
  }
};


void sortowanie(double t[][8]) {
  H<double, 8> *p = reinterpret_cast<H<double, 8>*>(t);
  std::sort(p, p + 8, std::greater<H<double, 8>>());
}
0

Problem został rozwiązany.
Podaję kod dla wszystkich, którym może przydać się rozwiązanie problemu.

void sortowanie(double t[][8])
{
  std::vector<double> w;

  for (int i = 0; i < 8; i++)
  {
    for (int j = 0; j < 8; j++)
    {

      if (i == j)
      {
        w.push_back(t[i][j]);
      }

    }
  }

  std::sort(w.rbegin(), w.rend());

  for (int a = 0; a < w.size(); a++)
  {
    std::cout << w[a] << " ";
  }
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1