Losowość liczb+tablice

0

Hej, mam napisać program z wykorzystaniem liczb losowych oraz tablic.

Deklarujemy:
tab1[100]
tab2[100]
tab3[100]

n - ilość faktycznych elementów

tab1 - liczby naturalne [15,35]
tab2 - liczby całkowite [-50, 50]
tab3 - liczby naturalne [15,35, tylko nieparzyste]

program potem wypisuje tą tablicę, np.

15, 30, 19, 26

-23, 45, 23, -45

17, 23, 29, 33

Mam pytanie odnośnie tab3 liczb nieparzystych, ponieważ chciałam to zrobić z if, jednak nie wiem co zrobić, żeby program losował tak długo, by znalazł liczbę nieparzystą. Tutaj kod:

cout<<"\n podaj ilosc liczb: ";
  cin>>n;
  cout<<"\n\tTablica 3:"<<endl;
  for(i=0; i<n; i++){
  tab3[i]=15 + rand() % (36-15+1);
  }
  cout<<"\n liczby naturalne nieparzyste [15 - 35] : ";
   for(i=0; i<n; i++){
    if(tab3[i]%2==!0)
    cout<<tab3[i];
    if(i<n-1) cout<<", ";
2

Użyj pętli while. Albo wylosuj liczbę z 2x mniejszego zakresu i pomnóż ją przez dwa i dodaj/odejmij jeden.

1
value=((7+rand()%(18-7))<<1)+1;

ewentualnie:

int value=(((15>>1)+rand()%((36-15+2)>>1))<<1)+1;

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0