Okienka Builder

0

Witam. Jak zrobić żeby poza tym co jest po kliknięciu w okienku "NO" robiło się po prostu Application->Terminate();

void __fastcall TForm1::Zakocz1Click(TObject *Sender)
{
if(Application->MessageBoxA(
"Czy zapisac plik przed wyłączeniem aplikacji?","Potwierdź",
 MB_YESNOCANCEL | MB_ICONQUESTION)==IDYES)
 {
Form1->Zapisz1Click(MainMenu1);
Application->Terminate();
 }
}

Builder 6

3

Wyrzuć Application->Terminate() poza if?

0

Jak zrobić że gdy klikniemy w okienku "CANCEL" to program się nie wyłączy?


void __fastcall TForm1::FormClose(TObject *Sender, TCloseAction &Action)
{
if(Application->MessageBoxA(
"Czy zapisac plik przed wyłączeniem aplikacji?","Potwierdź",
 MB_YESNOCANCEL | MB_ICONQUESTION)==IDYES)
 {
Form1->Zapisz1Click(MainMenu1);
 }
}
1

Sprawdź czy zwrócona wartość z MessaeBoxA jest różna od IDCANCEL.

2
Word ret=Application->MessageBoxA("Czy zapisac plik przed wyłączeniem aplikacji?","Potwierdź", MB_YESNOCANCEL | MB_ICONQUESTION);
if(ret==IDYES) Form1->Zapisz1Click(MainMenu1);
else if(ret==IDCancel) Action=caNone;

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0