tworzenie dll i includowanie wlasnych plików

Odpowiedz Nowy wątek
2019-09-03 16:48
0

Witam.
Chcę w CodeBlock napisać własną dll, korzystając z szablonu potrafię napisać prostą bibliotekę, jednak nie potrafię tego zrobić kiedy chcę wykorzystać funkcję z zewnętrznych plików

W tym przypadku chcę skompilować dll z funkcją feed_layer(). Co robię źlę?

||=== Build: Release in test (compiler: GNU GCC Compiler x64) ===|
C:\Users\xXx\Desktop\Błażej\AHK\Projects\neural network 0.2\dll\test\main.h|22|error: expected initializer before 'feed_layer'|
||=== Build failed: 1 error(s), 0 warning(s) (0 minute(s), 0 second(s)) ===|

// main.h
#ifndef __MAIN_H__
#define __MAIN_H__

#include <windows.h>
/* To use this exported function of dll, include this header
 * in your project.
 */

#ifdef BUILD_DLL
  #define DLL_EXPORT __declspec(dllexport)
#else
  #define DLL_EXPORT __declspec(dllimport)
#endif

#ifdef __cplusplus
extern "C"
{
#endif

void DLL_EXPORT SomeFunction(const LPCSTR sometext);
float DLLIMPORT feed_layer(t_layer* layer,matrixR* input,f dot);
#ifdef __cplusplus
}
#endif

#endif // __MAIN_H__
// main.cpp
#include "main.h"
#include "nn.h"

// a sample exported function
void DLL_EXPORT SomeFunction(const LPCSTR sometext)
{
  MessageBoxA(0, sometext, "DLL Message", MB_OK | MB_ICONINFORMATION);
}

extern "C" DLL_EXPORT BOOL APIENTRY DllMain(HINSTANCE hinstDLL, DWORD fdwReason, LPVOID lpvReserved)
{
  switch (fdwReason)
  {
    case DLL_PROCESS_ATTACH:
      // attach to process
      // return FALSE to fail DLL load
      break;

    case DLL_PROCESS_DETACH:
      // detach from process
      break;

    case DLL_THREAD_ATTACH:
      // attach to thread
      break;

    case DLL_THREAD_DETACH:
      // detach from thread
      break;
  }
  return TRUE; // succesful
}
// nn.h
#ifndef _NN_
#define _NN_

#include <stdint.h>

typedef void (*f)(uint8_t,uint8_t,uint8_t,int,int,int,float,float*,int,float*,int,float,float*,int);

struct matrixR
{
  uint32_t rowsN;
  uint32_t colsN;
  float* matrix;
};
enum CBLAS_TRANSPOSE {
  CblasNoTrans=111,
  CblasTrans=112,
  CblasConjTrans=113,
  AtlasConj=114
};
struct t_layer
{
  uint32_t type;
  uint32_t aFunction;
  matrixR* weights;
  matrixR* net;
  matrixR* out;
  matrixR* weightsR;
  matrixR* outT01;
};

float feed_layer(t_layer* layer,matrixR* input,f dot);

#endif // _NN_
// nn.cpp
#include "nn.h"
#define _dot(tA,A,tB,B,C ,alpha,beta) dot(101,tA,tB,C->rowsN,C->colsN,tA==CblasNoTrans?A->colsN:A->rowsN,alpha,A->matrix,A->colsN,B->matrix,B->colsN,beta,C->matrix,C->colsN);

float feed_layer(t_layer* layer,matrixR* input,f dot){
  uint32_t type = layer->type;
//  for(int i=0;i<1000;i++)
  {
    switch(type){
      case 0: // FF
        _dot(CblasNoTrans,input,CblasNoTrans,layer->weights,layer->net,1,0);
      break;
      case 1: // RNN
        _dot( CblasNoTrans , input     , CblasNoTrans , layer->weights , layer->net ,1,0);
        _dot( CblasNoTrans , layer->outT01 , CblasNoTrans , layer->weightsR , layer->net ,1,0);
        break;
    }
  }

  return type;
}
edytowany 1x, ostatnio: smarq, 2019-09-03 16:49

Pozostało 580 znaków

2019-09-03 16:53
kq
1

DLLIMPORT
Co to i gdzie jest zdefiniowane?

Czy deklaracje dllexport/import są potrzebne w definicjach funkcji? Wydawało mi się, że to zbędne.


Pozostało 580 znaków

2019-09-03 17:03
2

Te deklaracje

void DLL_EXPORT SomeFunction(const LPCSTR sometext);
float DLLIMPORT feed_layer(t_layer* layer,matrixR* input,f dot);

są otoczone przez scope z extern "C"
ergo implementacje tych funkcji, muszą być poprzedzone przez: extern "C"

extern "C" powoduje to, że C++ name mangling jest wyłączony, żeby można było łatwo znaelść funkcję po nazwie.
name mangling dekoruje nazwy funkcji, by był możliwy ovearoading funkcji. W C ovearloading funkcji jest niedostępny.


Jeśli chcesz pomocy, NIE pisz na priva, ale zadaj dobre pytanie na forum.
edytowany 2x, ostatnio: MarekR22, 2019-09-03 17:06

Pozostało 580 znaków

2019-09-03 17:03
0

oczywiście zamiast DLLIMPORT ma być DLL_EXPORT, jest to literówka po wielu nieudanych próbach z przykładów z internetu. Po zmianie i dodaniu include nn.h do main.h zaczyna się kompilować ale funkcja w pliku dll jest niedostępna, jedyne co działa to kiedy ciało funkcji przeniosę do main.cpp ale tego właśnie chcę uniknąć.

co do reszty to nie potrafię odpowiedzieć na te pytania.

chyba przegapiłeś moją odpowiedź, bo pisaliśmy równocześnie. - MarekR22 2019-09-03 18:01

Pozostało 580 znaków

2019-09-04 00:09
0

W pliku .h masz funkcję feed_layer wewnątrz bloku extern "C", a w pliku .cpp jest poza tym blokiem ani nie ma deklaracji extern "C". Jest więc to inna funkcja.

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0