Czy słowo jest wykreślanką drugiego słowa

0

Mam napisać funkcję, która sprawdza czy slowo1 jest wykreślanką slowa2 . np. Irak jest wykreślanką słowa Informatyka (po wykreśleniu liter N,F,O,M,T,Y,A powstaje wyraz irak)

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>

int czy_wykreslanka( char *slowo1 , char *slowo2)
{  if (strlen(slowo1)== strlen(slowo2)) return 0;
  int licznik_zmian=0;
  while (*slowo1 && *slowo2) {
     if (*slowo2 == *slowo1)
     ++slowo1;
     ++slowo2;
     licznik_zmian ++;
  }
  if (licznik_zmian =strlen(slowo1)-strlen(slowo2))
    return 1;
  else
    return 0;
  }
 int main (){
 char *slowo1=" informatyka ";
 char *slowo2=" irak ";
 printf("%d",czy_wykreslanka(slowo1, slowo2));
 return 0;
 }

Problem w tym ,że jak wpiszę abcd to program też działa jak dopisać warunek , że litery w wykreślonym muszą być tak jakby "podciągiem" wyjściowego słowa?

0

Jest tam sporo błędów, np., nie ma klamry po if - ie, więc nie wiem czy Wiesz co Robisz:); wskaźniki do char to nie są statyczne tablice, jak je Inkrementujesz, to się zmienia strlen (wskaźnik jest do następnej litery - przykład w main). Ja widzę, że problem jest równoważny temu(niech mnie ktoś poprawi): wyraz jest wykreślanką drugiego wyrazu, jeśli każda jego litera znajduje się w wyrazie drugim i wyraz pierwszy jest krótszy od drugiego. Stąd program, złożoność niestety O(n^2) (naiwna), ale za to jest pole do optymalizacji:):

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int char_in_string(char c, char * str){
	int cnt = 0;
	while(*str) {
		if (c == *str)
			return cnt + 1;
		cnt++;
		str++;
	}
	return 0;
}

int czy_wykreslanka( char *slowo1 , char *slowo2){  
	int s = strlen(slowo1);
	if (s >= strlen(slowo2)) return 0;
	int cnt = 0;
	int max = 0;
	int tmp;
  while (*slowo1) {
		tmp = char_in_string(*slowo1, slowo2);
     if (tmp) {
			if (tmp >= max) 
				cnt++;
		 }
		 slowo1++;
	}
  if (cnt >= s)
    return 1;
  else
    return 0;
}
int main (){
  	char *slowo1="irak";
	char *slowo2="informatyka";
	printf("%d\n",czy_wykreslanka(slowo1, slowo2)); // -> 1
	char *slowo3="iraku";
	char *slowo4="informatyka";
	printf("%d\n",czy_wykreslanka(slowo3, slowo4)); // -> 0
	printf("%ld\n", strlen(slowo3)); // -> 5
	slowo3++;
	printf("%ld\n", strlen(slowo3)); // -> 4
	return 0;
}

EDIT: "Ja widzę, że problem jest równoważny temu(niech mnie ktoś poprawi): wyraz jest wykreślanką drugiego wyrazu, jeśli każda jego litera znajduje się w wyrazie drugim i wyraz pierwszy jest krótszy od drugiego", oraz zachowana jest kolejność liter.

0
 1. Dla każdej litery w słowie 1:
 2. Jeśli obecna litera w słowie 1 pasuje do obecnej litery w słowie 2, to przechodzisz do następnej litery w słowie 2.
 3. W przeciwnym wypadku zwiększasz licznik.
 4. Jeśli zmatchowałeś wszystkie litery w słowie 2, to zwracasz licznik, w przeciwnym wypadku nie jest to "wykreślanka".

Przykład w C:

int czy_wykreslanka(char *word_a, char *word_b) {
  int counter = 0;

  while (*word_a) {
    if (*word_b == *word_a)
      ++word_b;
    else
      ++counter;

    ++word_a;
  }

  return *word_b ? -1 : counter;
}
0
hauleth napisał(a):
 1. Dla każdej litery w słowie 1:
 2. Jeśli obecna litera w słowie 1 pasuje do obecnej litery w słowie 2, to przechodzisz do następnej litery w słowie 2.
 3. W przeciwnym wypadku zwiększasz licznik.
 4. Jeśli zmatchowałeś wszystkie litery w słowie 2, to zwracasz licznik, w przeciwnym wypadku nie jest to "wykreślanka".

Przykład w C:

int czy_wykreslanka(char *word_a, char *word_b) {
  int counter = 0;

  while (*word_a) {
    if (*word_b == *word_a)
      ++word_b;
    else
      ++counter;

    ++word_a;
  }

  return *word_b ? -1 : counter;
}

Mam coś takiego:

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>


int czy_wykreslanka(char *word_a, char *word_b) {
  int counter = 0;

  while (*word_a) {
    if (*word_b == *word_a)
      ++word_b;
    else
      ++counter;
      ++word_a;

  }

  return *word_b;}
int main (){
 char *word_a=" informatyka ";
 char *word_b=" irak";
 printf("%d",czy_wykreslanka(word_a, word_b));
 return 0;
 }

i niestety nadal nie działa

0

Skoro program @hauleth nie działa (lub wymaga debugu), szkoda było wyrzucać tak pięknego kawałka kodu:) i zedytowałem swój post: funkcja: char_in_string zwraca teraz indeks litery w słowie (plus jeden, ale to bez znaczenia), a główna funkcja sprawdza czy te indeksy rosną, i dopiero wtedy instrumentuje licznik, który, gdy dojdzie do długości pierwszego słowa, zwraca 1.

0
int czy_wykreslanka(char *s, char *t)
{
  for ( ; *s; ++s, ++t) {
    for ( ; *t && *s != *t; ++t)
      ;
    if (!*t) {
      return 0;
    }
  }
  return 1;
}
1

https://4programmers.net/Forum/C_i_C++/327220-sprawdzanie_czy_wyraz_jest_skrotka?p=1594636#id1594636

int isSubsequence(const char *s, const char *sub)
{
  while (*sub && *s) {
     if (*sub == *s) ++sub;
     ++s;
  }
  return *sub == 0;
}

https://wandbox.org/permlink/JkEpjDHPXrw9jDt0

0

Napisałam inaczej jeszcze ten program sprawdzi ktoś

#include <conio.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>

int wykreslanka(char slowo1[31], char slowo2[31]){
int i=0;
int j=0;
while (slowo2[i]=='/0'){
  while(slowo1[j]!= slowo2[i]){
    if(slowo1[j]=='/0')
      return 0;
    else j++;}
    i++;
    j++;}
    return 1;
    }

int main (){
  char slowo1[31], slowo2[31];
  printf("Proszę podać slowo");
  scanf("%s",slowo1);
  FILE *tekst;
  tekst=fopen("lownik.txt", "r");
  while(!feof(tekst)){
    fscanf(tekst, "%s", slowo2);
    if(wykreslanka(slowo1,slowo2)==1){
      printf("%s\n", slowo2);}}
      fclose(tekst);
      getch();
      return 0;
    }


0
 1. Zamień '/0' na '\0' w obu miejscach. To pierwsze jest interpretowane jako tzw. multicharacter constant (szczegóły tu), więc pewnie nie było Twoim zamierzeniem napisanie tego, natomiast to drugie jest tzw. octal escape sequence (szczegóły tu) i może oznaczać koniec ciągu znaków.
 2. Dodaj pierwszą literę do nazwy pliku "lownik.txt" – wielką albo małą (nie wiem, jak masz u siebie w systemie).
 3. Poniżej wklejam sformatowany Twój kod, by lepiej wyglądał (poprawiłem też literały '\0', niemniej "lownik.txt" nadal jest do poprawy). Deklarację char slowo1[31], slowo2[31]; przeniosłem pod wywołanie funkcji printf.
 4. W kwestii poprawności programu – nie znam się na C, poczekaj raczej na kogoś innego.
#include <conio.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>

int wykreslanka(char slowo1[31], char slowo2[31])
{
  int i = 0;
  int j = 0;

  while (slowo2[i] == '\0')
  {
    while (slowo1[j] != slowo2[i])
    {
      if (slowo1[j] == '\0')
      {
        return 0;
      }
      else
      {
        j++;
      }
    }

    i++;
    j++;
  }

  return 1;
}

int main()
{
  printf("Proszę podać slowo");
  char slowo1[31], slowo2[31];
  scanf("%s", slowo1);

  FILE *tekst;
  tekst = fopen("lownik.txt", "r");

  while (!feof(tekst))
  {
    fscanf(tekst, "%s", slowo2);

    if (wykreslanka(slowo1, slowo2) == 1)
    {
      printf("%s\n", slowo2);
    }
  }

  fclose(tekst);
  getch();

  return 0;
}
0

Powyższy jest niepoprawny, daje 1 dla pary: "fin" i "informatyka".

0

@lion137: A w tym co jest nie tak?


int czy_wykreslanka( char *slowo1[] , char *slowo2[]){
  if (strlen(slowo1)<= strlen(slowo2)) return 0;
  int licznik_zgodnosci=0;
  while (*slowo1 && *slowo2) {
     if (*slowo2== *slowo1){
     ++slowo2;
     ++slowo1;
     licznik_zgodnosci++;}
     else
     ++slowo1;

  }
  if (licznik_zgodnosci ==strlen(slowo2))
    return 1;
  else
    return 0;
  }
 int main (){
 char slowo1[]=" informatyka ";
 char slowo2[]=" irak ";
 printf("%d",czy_wykreslanka(slowo1, slowo2));
 getch();
 return 0;
 }

0

Zdebuguj sobie, daje 0 dla pary: "irak", informatyka".

0

@lion137: może wpisałeś słowa w złej kolejności?

0

Tak, wpisałem, ale dalej daje zero!:)

0

@lion137: wiem, że dla irak , informatyka powinno być 0, ale nwm co nie tak jest w moim myśleniu, czegoś nie zauważam , ale nwm czego , dlatego nie wiem co powinnam zmienić

0
Kate321 napisał(a):

@lion137: wiem, że dla irak , informatyka powinno być 0

lion137 napisał(a):

Powinno być 1. - lion137 1 minuta temu

Powinno być 0, ponieważ zła kolejność.


UPDATE:

Zła kolejność, ponieważ w algorytmie jest

int czy_wykreslanka( char *slowo1[] , char *slowo2[]){
 if (strlen(slowo1)<= strlen(slowo2)) return 0;
 ...
}

co oznacza, że słowo podane jako pierwsze musi być słowem, z którego się wykreśla. @lion137, może u siebie w testach podajesz dobrą kolejność, ale jak @Kate321 napisała "irak, informatyka", to to jest zła kolejność.

0

Tak informatyka i irak powinno być 1 ale dostaje 0 , więc gdzie błąd?

0

Najprostsza metoda debugowania (w funkcji main() są też moje komentarze):

int czy_wykreslanka(char *slowo1[], char *slowo2[])
{
  printf("%s", slowo1); // czy wypisuje `informatyka`?
  printf("%s", slowo2); // czy wypisuje `irak`?

  printf("%d", strlen(slowo1)); // czy wypisuje `11`?
  printf("%d", strlen(slowo1)); // czy wypisuje `4`?

  if (strlen(slowo1) <= strlen(slowo2))
  {
    return 0;
  }

  int licznik_zgodnosci = 0;
  while (*slowo1 && *slowo2)
  {
    if (*slowo2 == *slowo1)
    {
      ++slowo2;
      ++slowo1;
      licznik_zgodnosci++;
    }
    else
    {
      ++slowo1;
    }
  }

  if (licznik_zgodnosci == strlen(slowo2))
  {
    return 1;
  }
  else
  {
    return 0;
  }
}

int main()
{
  char slowo1[] = " informatyka "; // tu masz spacje, może to wpływać na wynik
  char slowo2[] = " irak "; // tu masz spacje, może to wpływać na wynik

  printf("%d", czy_wykreslanka(slowo1, slowo2));

  getch();
  return 0;
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1