Rekurencyjna funkcja do sprawdzania, czy słowo jest palindromem

0

Taki oto kod:

function czyPalindrom(slowo : string; i, j : byte) : boolean;
BEGIN
  if i < j then
    if slowo[i] = slowo[j] then
     czyPalindrom(slowo, i+1, j-1)
    else
     czyPalindrom := FALSE
  else
     czyPalindrom := TRUE;
END; 
{wywołanie w głównym bloku:}
 writeln('Wynik palindromu: ', czyPalindrom('kajak', 1, 5)); 

Wyniki:
dla kajak : TRUE
dla KajaK : TRUE
dla aca: TRUE
Niestety program się wysypuje:
dla kajakk : TRUE [a to nie jest palindrom przecież.., wywołanie czyPalindrom('kajak', 1, 6) ]
dla acaa: TRUE [a to nie jest palindrom przecież.., wywołanie czyPalindrom('acaa', 1, 4) ]
Gdzie leży błąd ? :/

0

if'y dzielą twój kod na trzy części, w dwóch częściach wiadomo co zwróci funkcja, zaś w trzeciej - nie wiadomo.

0

dzięki za odpowiedź, jednakże prosiłbym o pokazanie / wytłumaczenie w jaki sposób nie sprawdzam 3ciej części i propos czemu akurat na 3 części ify dzieli mi ten program ?

Tok rozumowania:
Pierwszy IF:
i < j
else (przypadek, gdy i>=j)
Drugi IF:
slowo[i] = slowo[j];
else (slowo[i] <> slowo[j])
Nie widze innych przypadków

0
function czyPalindrom(slowo : string; i, j : byte) : boolean;
BEGIN
  if i < j then
    if slowo[i] = slowo[j] then
    begin
     czyPalindrom(slowo, i+1, j-1);
     czyPalindrom := W_TYM_PRZYPADKU_ZWRÓĆ_WARTOŚĆ_LOSOWĄ;
    end
    else
     czyPalindrom := FALSE
  else
     czyPalindrom := TRUE;
END;
0

Jeśli już koniecznie miałbym się bawić stosem, to w nieco inny sposób:

function IsPalindrome(const AWord: AnsiString; const ALeftIdx, ARightIdx: Byte): Boolean;
begin
 if ALeftIdx < ARightIdx then
 begin
  Result := AWord[ALeftIdx] = AWord[ARightIdx];

  if Result then
   Result := IsPalindrome(AWord, ALeftIdx + 1, ARightIdx - 1);
 end
 else
  Result := True;
end;

A jak już koniecznie chcesz na kształt oldschoolowego Pascala i swoich warunków, to tak jak poniżej:

function IsPalindrome(const AWord: AnsiString; const ALeftIdx, ARightIdx: Byte): Boolean;
begin
 if ALeftIdx < ARightIdx then
 begin
  if AWord[ALeftIdx] = AWord[ARightIdx] then
   IsPalindrome := IsPalindrome(AWord, ALeftIdx + 1, ARightIdx - 1)
  else
   IsPalindrome := False;
 end
 else
  IsPalindrome := True;
end;

Jak widać, po spełnieniu dwóch warunków wynik kolejnego, rekurencyjnego wywołania jest wpisywany do rezultatu obecnej instancji funkcji, czego u Ciebie nie było, stąd wynik rekurencyjnych wywołań był zwracany w próżnię.

1

Czemu nie dać po ludzku:

function IsPalindrome(const AWord:AnsiString;Lf,Rt:Integer):Boolean;
begin
 Result:=(Lf>=Rt)or(AWord[Lf]=AWord[Rt])and(IsPalindrome(AWord,Lf+1,Rt-1));
end;

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0