Czy słowo jest palindromem ?

0

Witam!
Nie dawno przepisałem się do klasy z informatyką i muszę napisać program, żeby zaliczyć.
Ma to być program który sprawdza czy słowo jest palindromem.Bardzo proszę o pomoc, to dla mnie bardzo ważne ! :(

dodam, że ma być to w pascalu

0

A z czym masz problem? Z zaczęciem?

0

Generalnie miałem kilka podejść i niestety zawsze jakieś błędy.
Czy takie coś będzie działać: ?

program palindrom;
function IsPalindrome(S: String): Boolean;
var I : Integer;
begin
 I := Length(S) div 2;
 IsPalindrome := True;
 while (I > 0) do
 begin
  Dec(I);
  if (S[I+1] <> S[Length(S) - I]) then
  begin
   IsPalindrome := False;
   Exit;
  end;
 end;
end;

Czy to będzie gotowy program ?

dodanie znacznika <code class="pascal"> - fp

0

Po szybkim rzucie okiem: będzie OK jak zmienisz warunek z 'while (I > 0)' na 'while (I >= 0)'.

0

Niestety nie kompiluje się..

0

A przed zmianą się kompilowało?

0
daggerfall96 napisał(a)

Czy takie coś będzie działać: ?

Nie będzie, bo Twój program składa się jedynie z nagłówka program palindrom i funkcji, a brakuje głównego bloku programu;

Możesz sobie zadeklarować więcej zmiennych i raz obliczyć długość łańcucha; Dodatkowo trzeba zabezpieczyć się przed podaniem pustego łańcucha; Przykład:

function IsPalindrome(const AString: AnsiString): Boolean;
var
 intLength, intMiddle, I: Integer;
begin
 Result := False;

 if AString <> '' then
 begin
  intLength := Length(AString) + 1;
  intMiddle := intLength div 2;
  I := 1;

  while I <= intMiddle do
   if AString[I] = AString[intLength - I] then
    Inc(I)
   else
    Exit;

  Result := True;
 end;
end;

Lub można zrobić to nieco szybciej za pomocą wskaźników na znaki:

function IsPalindrome(const AString: AnsiString): Boolean;
var
 pchrLeft, pchrRight: PAnsiChar;
begin
 Result := False;

 if AString <> '' then
 begin
  pchrLeft := @AString[1];
  pchrRight := @AString[Length(AString)];

  while pchrLeft < pchrRight do
   if pchrLeft^ = pchrRight^ then
   begin
    Inc(pchrLeft);
    Dec(pchrRight);
   end
   else
    Exit;

  Result := True;
 end;
end;

Ewentualnie jeśli piszesz pod jakimś starociem (jak np. TurboPascal) to zamień słowa Result na nazwę funkcji.

1

A jak może się kompilować skoro nie ma ciała programu.

0

a coś takiego ?

program Palindrom;
var s: string;
  i, j: integer;

begin
write('Podaj ciag znaków: ');
readln(s);
i := 1; { numer pierwszego znaku }
j := length(s); { numer ostatniego znaku }
while i<j do
 begin
  if s[i]<>s[j] then
   begin
   {znaki roznia sie}
   writeln('Nie');
   halt
   end;
  {sprawdzamy dalej}
  i := i+1;
  j := j-1
 end;
{sprawdzenie dobiegło pomyslnie do konca}
writeln('Tak');
readln
end.

dodanie znacznika <code class="pascal"> - fp

1

A sądzisz że kompilator cię okłamuje?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0