Dlaczego element klasy "x" nie ma składowej "y"

0
#include "pch.h"
#include <iostream>
#include <string>
#include <conio.h>

using namespace std;

//PODSTAWOWA KLASA OKRET

class Okret
{
protected:
  string Nazwa;
  int Wypornosc;

public:
  Okret() : Nazwa("brak"), Wypornosc(0) {};
  Okret(string nazwa, int wypornosc) : Nazwa(nazwa), Wypornosc(wypornosc) {};

  string nazwa()
  {
    return Nazwa;
  };

  int wypornosc()
  {
    return Wypornosc;
  };
};

//OKRET PODWODNY

class OkretPodwodny : public Okret
{
              //nowe parametry klasy okret podwodny
  int Wypornoscpodwodna;
  int Torpedydziobowe;
  int Torpedyrufowe;
  int Glebokosczanurzenia;

public:
  OkretPodwodny() : Okret("brak", 0), Wypornoscpodwodna(0), Torpedydziobowe(0), Torpedyrufowe(0), Glebokosczanurzenia(0) {};
  OkretPodwodny(string nazwa, int wypornosc, int wypornoscpodwodna, int torpedydziobowe, int torpedyrufowe, int glebokosczanurzenia=0)
    : Okret(nazwa, wypornosc), Wypornoscpodwodna(wypornoscpodwodna), Torpedydziobowe(torpedydziobowe), Torpedyrufowe(torpedyrufowe), Glebokosczanurzenia(glebokosczanurzenia) {};

  int wypornoscpodwodna()   //metoda wypornoscpodwodna zwraca wartosc Wypornoscpodwodna
  {
    return Wypornoscpodwodna;
  }

  int torpedydziobowe()   
  {
    return Torpedydziobowe;
  }

  int torpedyrufowe()  
  {
    return Torpedyrufowe;
  }

  int glebokosczanurzenia()   
  {
    return Glebokosczanurzenia;
  }

  void Zanurz(int Zanurzenie);
};

//metoda zanurz

void OkretPodwodny::Zanurz(int Zanurzenie)
{
  if (Glebokosczanurzenia == 0) cout << "okret jest wynurzony \n";
  if ((Glebokosczanurzenia + Zanurzenie) < 0)
  {
    Glebokosczanurzenia = 0;
  }
  else 
  { 
    Glebokosczanurzenia = Glebokosczanurzenia + Zanurzenie;
  }
}

int main()
{
  OkretPodwodny op1("okret", 50, 30, 10, 10);
cout << "okret jest zanurzony na glebokosc" << op1.Zanurzenie() <<"m" << endl;
  cout << "zanurzam okret o kolejne 15 m" << endl;
  op1.Zanurz(15);
  cout << "okret jest zanurzony na glebokosc" << op1.Zanurzenie() << "m" << endl;
}

Czym spowodowany jest error
Błąd C2039 „Zanurzenie”: Nie jest składową „OkretPodwodny”
skoro w klasie OkretPodwodny jest "void Zanurz(int Zanurzenie);

0

Chyba chodziło o Glebokosczanurzenia.

0

ja widzę tylko metodę Zanurz(). Nie widzę nigdzie zdefiniowanej metody Zanurzenie(). Ani w klasie Okret ani w klasie OkretPodwodny.
@pasasap też tak mi się wydaje ;)

0

Rzeczywiście, dziękuję bardzo :)

0

KIlka uwag kosmetycznych.

Getery w C++ warto okrasić słowem const,. oznacza że na pewno metoda nie zmienia obiektu 'this'

int torpedydziobowe() const  
  {
    return Torpedydziobowe;
  }

lub nawet, ten przykład jest przerysowany, zbędne dla typów podstawowych, ale użyteczne przy złożonych

const int torpedydziobowe() const
  {
    return Torpedydziobowe;
  }

Puste konstruktory niczego nie wnoszą do tego projektu, są do usunięcia.

conio.h i cout są poza standardem, lepiej ich nie używać

Drukowanie o obiekcie z metod, a zarazem drukowanie z zewnątrz obiektu (z main'a) nie jest dobrą praktyką.

1
AnyKtokolwiek napisał(a):
const int torpedydziobowe() const
  {
    return Torpedydziobowe;
  }

To const int to po co?

conio.h i cout są poza standardem, lepiej ich nie używać

cout poza standardem?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0