Jak pobrać współrzędne "x" i "y" myszy?

0

Jak zdobyć x i y myszy?
Używam biblioteki SFML

1

static Vector2i sf::Mouse::getPosition ()

0

Tyle że to sprawdza pozycje kursora na całym ekranie, a nie tylko w okienku.

1

No to dlaczego nie napisałeś względem czego chcesz uzyskać współrzędne myszy? Musisz napisać precyzyjnie czego potrzebujesz.
Wystarczy, że jako argument metody, którą wyżej napisałem podasz swój obiekt okna.

Przykład:

#include <iostream>
#include <SFML/Graphics.hpp>

int main()
{
  sf::RenderWindow TestWindow(sf::VideoMode(800, 600, 32), "Mouse Cursor Position Test");

  while (TestWindow.isOpen())
  {
    sf::Event TestEvent;
    while (TestWindow.pollEvent(TestEvent))
    {
      if (TestEvent.type == sf::Event::Closed)
        TestWindow.close();

      if (TestEvent.type == sf::Event::MouseMoved)
      {
        std::cout << sf::Mouse::getPosition(TestWindow).x << ", " << sf::Mouse::getPosition(TestWindow).y << "\n\n";
      }
    }
    TestWindow.clear();
    TestWindow.display();
  }
}

To był drugi link, który google wyrzucił.

0

sfml get mouse position relative to window – pierwszy link lub którykolwiek następny.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0