Witam,
Piszę aplikację w c++ builder , która ma się komunikować z portem com. Niestety nie mogę wybrać portu com ani prędkości transmisji jakby combox1 i 2 wgl nie działały zostają podkreślone w kodzie i komunikat cannot initialize object parameter of type 'Vcl::Controls::TCustomListControll' with an expression of type 'Vcl::Stdctrls::TComboBox', zarówno w RichEdit cannot initialize object parameter of type 'Vcl::Controls::TControl' with an expression of type 'Vcl::Comctrls::TrichEdit'. Szukałem już wątku w necie lecz nic nie znalazłem :/ proszę o pomoc!

void __fastcall TForm1::OpenCommClick(TObject *Sender)
{ // -----wybór portu

  switch (ComboBox1->ItemIndex) { //przy ComboBox1 podkreślenie i komunikat: cannot initialize object parameter of type 'Vcl::Controls::TCustomListControll' with an expression of type 'Vcl::Stdctrls::TComboBox'
  case 0:
   portName = _T("COM1");
  break;
  case 1:
   portName = _T("COM2");
  break;
  case 2:
   portName = _T("COM3");
  break;
  case 3:
   portName = _T("COM4");
  break;
  case 4:
   portName = _T("COM5");
  break;
  case 5:
   portName = _T("COM6");
  break;
  default:
   portName = _T("COM1");
}

hCommDev = CreateFile(portName, GENERIC_READ |
           GENERIC_WRITE, 0, NULL,
           OPEN_EXISTING, 0, NULL);

if (hCommDev != INVALID_HANDLE_VALUE) {
// sprawdza, czy port jest otwarty prawidłowo
  SetupComm(hCommDev, cbInQueue, cbOutQueue);
  dcb.DCBlength = sizeof(dcb);
  GetCommState(hCommDev, &dcb);

  // wybór prędkości transmisji
  switch (ComboBox2->ItemIndex) {//przy ComboBox1 podkreślenie i komunikat: cannot initialize object parameter of type 'Vcl::Controls::TCustomListControll' with an expression of type 'Vcl::Stdctrls::TComboBox'
   case 0:
    dcb.BaudRate=CBR_300;
   break;
   case 1:
    dcb.BaudRate=CBR_1200;
   break;
   case 2:
    dcb.BaudRate=CBR_9600;
   break;
   default:
    dcb.BaudRate=CBR_1200;
  }

//------
int __fastcall RSreceive(void* Parameter)
{
bResult = readSerialPort(hCommDev, &bytesRead, sizeof(bufferIn));

if(bResult && bytesRead != 0)
  Form1->RichEdit2->Text = bufferIn; /przy RichEdit2 podkreślenie i komunikat: cannot initialize object parameter of type 'Vcl::Controls::TControl' with an expression of type 'Vcl::Comctrls::TrichEdit'
  else
   MessageBox(NULL, sbuffer7, sbuffer1, MB_OK);

return TRUE;

}