Problem z pętla wczytywania

0

Witam, problem polega na tym ze program normalnie zapisuje wpisane dane i je wyswietla lecz po zamknieciu i ponownym uruchomieniu wyswietla tylko i wyłacznie pierwsza pozycje z pliku. Co moze być przyczyną?```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

// struktura glowna
struct wpis{
 char *nazwa;
 double *cena;
 float *ilosc;
 struct wpis *next;
}baza;

// wskaznik do struktury glownej
struct wpis *dodaj_wpis;
struct wpis *poczatek = NULL;
struct wpis *koniec = NULL;

// dodaje elementy struktury do pamieci
void nowy() {
 char t[20];
 double r[20];
 float g[10];

 dodaj_wpis = malloc(sizeof (baza));
 printf("Podaj nazwe: ");
 scanf("%s", t);

 dodaj_wpis->nazwa=malloc( sizeof(char) * strlen(t));
 strcpy( dodaj_wpis->nazwa, t );

 printf("Podaj cene: ");
 scanf("%s", r);

 dodaj_wpis->cena=malloc( sizeof(double) * strlen(r));
 strcpy( dodaj_wpis->cena, r );

 printf("Podaj ilosc: ");
 scanf("%s", g);

 dodaj_wpis->ilosc=malloc( sizeof(float) * strlen(g));
 strcpy( dodaj_wpis->ilosc, g );

 dodaj_wpis -> next = NULL;

 if (koniec == NULL)
    poczatek = koniec = dodaj_wpis;
 else {
    koniec->next = dodaj_wpis;
    koniec = dodaj_wpis;
 }
}

// wyswietla elementy struktury
void screen() {
 int lp;
 struct wpis *tmp;
 lp = 1;
 tmp = poczatek;
 if(poczatek == NULL)
 {
     printf("Baza danych jest pusta. Wprowadz dane.\n\n");
     return;
  }
//jeśli kod wykonuje się dalej, to baza nie jest pusta
 while(tmp != NULL)
 {
    printf("%d.\t%s\t%s\t%s\n", lp, tmp->nazwa, tmp->cena, tmp->ilosc);
    tmp = tmp -> next;
    lp++;

 }
}

// zapisuje dane z pamieci do pliku txt
void write1() {
 FILE* wp;

 wp = fopen("log.txt", "w");
 dodaj_wpis = poczatek;
 while(dodaj_wpis != NULL) {
    fprintf(wp, "%s", dodaj_wpis->nazwa);
    fprintf(wp, " %s", dodaj_wpis->cena);
    fprintf(wp, " %s\n", dodaj_wpis->ilosc);

    dodaj_wpis = dodaj_wpis -> next;
 }
 fclose(wp);
}

// wczytywanie danych z pliku txt
void load() {
 FILE* wp;
 char t[20];
 char r[20];
 char g[10];

 wp = fopen("log.txt", "r");
 if(wp != NULL){

    while(feof(wp)==0)
      break;
    {
     dodaj_wpis = malloc(sizeof (baza));

     fscanf(wp,"%s", t);

     dodaj_wpis->nazwa=malloc( sizeof(char) * strlen(t));
     strcpy( dodaj_wpis->nazwa, t );

     fscanf(wp,"%s", r);

     dodaj_wpis->cena=malloc( sizeof(char) * strlen(r));
     strcpy( dodaj_wpis->cena, r );

     fscanf(wp,"%s", g);

     dodaj_wpis->ilosc=malloc( sizeof(char) * strlen(g));
     strcpy( dodaj_wpis->ilosc, g );

     dodaj_wpis -> next = NULL;

     if (koniec == NULL)
        poczatek = koniec = dodaj_wpis;
     else {
        koniec->next = dodaj_wpis;
        koniec = dodaj_wpis;
     }

    }
    fclose(wp);
 }
else;
}

int main()
{
 int x, y;
 printf("================================================================================\n");
 printf("\t\t\t\tBAZA DANYCH\n");
 printf("================================================================================\n\n");

 printf("Nacisnij [enter] aby rozpoczac lub [q] aby zakonczyc\n");
 x = getch();
 load();
 if(x == 'q')
    NULL;
 else {
    while(x != EOF) {
     printf("MENU\t\t:::[W]yswietl | [D]odaj | [Q]uit:::\n");
     y = getch();
     if(y=='w')
        screen();
     else if(y == 'd')
        nowy();
     else if(y == 'q') {
        write1();
        break;
     }
     else printf("Niepoprawna opcja\n");
    }
 }
 system("PAUSE");
 return 0;
}

Wiem że wszystko zrobione na %s ale w ten sposob najlepiej mi to działa ;)

1

Twoja pętla wczytująca dane z pliku:

while(feof(wp)==0)
 break;
{
 ...
}
2

Przeanalizuj pod debuggerem i postaraj się dostarczyć MCVE: https://dsp.krzaq.cc/post/445/jak-zadawac-pytania-na-forum/

Na pewno dziwnie alokujesz pamięć:

 printf("Podaj cene: ");
 scanf("%s", r);

 dodaj_wpis->cena=malloc( sizeof(double) * strlen(r));
 strcpy( dodaj_wpis->cena, r );

O co chodzi z tym sizeof(double)*strlen(r)?

     dodaj_wpis->nazwa=malloc( sizeof(char) * strlen(t));
     strcpy( dodaj_wpis->nazwa, t );

Tu i we wszystkich podobnych przypadkach masz UB - alokujesz jeden bajt za mało - strlen zwraca długość napisu, ale bez kończącego go znaku zerowego.

1

Wprowadzasz zależności od trzech zmiennych globalnych, przez co śledzenie tego kodu to męczarnia. Zrób bez nich, to będzie łatwiej; Debugowałeś to w ogóle?

0

Cos pokombinuje, dziękuje

2

Zmienne globalne to samo zło i to jest tego przykład.
dodaj_wpis czemu jest globalna?
load() za dużo sam robi i dlatego nie ogarniasz problemu: otwiera plik, czyta dane, tworzy wpis, manipuluje na liście.

wpis.cena jest w końcu typu char* czy double*?

void LoadFromFile(FILE* f, List *list) {
 char name[20];
 double price;
 double amount;

 while (fscanf(f, "%19s %lf %lf", name, &price, &amount) == 3) {
   wpis *nowy = wpisCreateNew(name, price, amount);
   listAppend(list, nowy);
 }
}

void LoadFromFileName(const char *fileName, List *list)
{
  FILE* f = fopen(fileName, "r");
  if (f) {
    LoadFromFile(f, list);
    fclose(f);
  }
}
0

Udało sie wszystko ogarnać ;) wystarczyło usunąć break i dodac \n przy wczytywaniu ostatniego stringa aby wszsytko dobrze działało

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0