Problem z pętla IF

0

Pomocy.
Mam w petli kod:

If ((Cells(4 + a, 1) = parametr1) And (Cells(4 + a, 2) = paramert2)) Then
cos tam cos tam
Else
'MsgBox "Brak pary"
End If

I nie wiem dlaczego drugi warunek w ifie po andzie nie działa, pomocy.

0

The Microsoft Excel AND function returns TRUE if all conditions are TRUE. It returns FALSE if any of the conditions are FALSE.

0

Wstaw caly kod, pewnie coś jest nie tak z twoimi zmiennymi i spełniają inne warunki niż Ci się wydaje

0

Dim parametr1, weryfikacja, parametr2 As String

For i = 0 To 20
Sheets("Arkusz4").Select

parametr1 = Cells(10 + i, 2).Value 'zmienna zaczytana z innego arkusza w petli
parametr2 = Cells(10 + i, 3).Value 'zmienna zaczytana z innego arkusza w petli

MsgBox parametr1 & " - " & parametr2

  For a = 0 To 5

      Sheets("Arkusz2").Select

        If ((Cells(4 + a, 1).Value = parametr1) And (Cells(4 + a, 2).Value = paramert2)) Then

              MsgBox "wartosc1: " & Cells(4 + a, 1).Value & vbCrLf & "parametr1: " & parametr1 & vbCrLf & "wartosc2: " & Cells(4 + a, 2).Value _
              & vbCrLf & "parametr2: " & parametr2 & vbCrLf & "a: " & a & vbCrLf & "i: " & i

              Sheets("Arkusz4").Cells(10 + i, 4).Value = Sheets("Arkusz2").Cells(4 + a, 2).Value

              Sheets("Arkusz4").Select
              MsgBox "wstawiona wartosc: " & Sheets("Arkusz4").Cells(10 + i, 4).Value
              Else
                'MsgBox "Brak pary"
          End If

  Next a

Next i

A wyjaśniając to bierzemy dwa parametry z jednego arkusza i sprawdzamy czy w arkuszu drugim jest taka para na dwóch kolumnach, jeśli tak to do pierwszego arkusza wstawiamy trzecia kolumnę z arkusza drugiego.

0

Cały dzień siedziałem i wciąż przyklejałem błąd.
(Cells(4 + a, 2).Value = paramert2) Zleeeee
nie ma zmiennej paramert2 a jest parametr2 :)
temat do zamkniecia.

1

Na przyszłość polecam przed nazwą makra wstawić "Option Explicit" wtedy wyrzuci Ci błąd przy nie zdefiniowanych zmiennych ;)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1