Problem z pętlą for

0

Witam, mam problem z pętlą wykonuje się albo 2 razy albo o 1 raz za mało.
Rozwinę nieco działanie programu:

 1. Pobiera dane z links json i tworzy dla nich checkboxy.
 2. Po wybraniu checkboxow, zaznaczone dodaje do listy to_download
 3. Pobiera pliki z listy i odpakowuje

Chodzi o plik main.py (prawdopodobnie linie 157-271)
kodzik: https://github.com/Tomeczekqq/GarrysModContentAssistant

0

Zainteresuj się takim narzędziem jak debugger. Na pewno Ci pomoże.

0
 def init_download(self):
    '''
    Gets checkboxes state and adds it to query.
    Starts threading
    '''
    for choice in self.choices:
      if (choice.enabled.get()) and ((choice.tag in to_download) == False):
        to_download.append(choice)
      elif (choice.enabled.get() == False) and (choice.tag in to_download):
        to_download.remove(choice)
    self.thread = threading.Thread(target=self.queue)
    self.thread.daemon = True
    self.thread.start()

  def queue(self):
    '''
    -Setups ui disable checkboxes and place downloading widgets
    -Starts downloading from queue
    '''
    self.label_status['text'] = "Preparing queue"
    if to_download == []:
      self.label_path["text"] = "You need to select item to download"
      return False
    self.button_start.destroy()
    self.label_path.destroy()
    self.progressbar.place(x=30, y=525, width=740, height=10)
    self.label_eta.place(x=26, y=540)
    self.label_speed.place(x=690, y=540, width=100)
    self.label_status.place(x=30, y=500, width=740, height=20)
    self.label_status["text"] = "Preparing queue... | {0} items in queue)".format(
      len(to_download)
    )
    self.disable_checkboxes()
    for con in to_download:
      self.start_download(con)

  def start_download(self, content):
    '''
    Starts downloading and update widgets (eta, speed and status)
    '''
    if "mediafire" in content.url:
      content.url = tools.scrap_mediafire(content.url)
    downloader = SmartDL(content.url, gmod_dir, progress_bar=False)
    try:
      downloader.start(blocking=False)
    except:
      self.label_status["text"] = "Cant reach {}".format(content.name)

    self.button_action.place(x=380, y=545)

    while not downloader.isFinished():
      if is_close:
        break
      self.label_speed["text"] = downloader.get_speed(human=True)
      self.label_eta["text"] = downloader.get_eta(human=True)
      self.progressbar["value"] = downloader.get_progress()*100
      self.label_status["text"] = ("{} {} ({}/{}) | {} files in queue").format(
        downloader.get_status(),
        content.name,
        downloader.get_dl_size(human=True),
        tools.size_format(downloader.filesize),
        str(len(to_download))
      )
      sleep(0.2)

    if is_close:
      return True

    if downloader.isSuccessful():
      self.label_status["text"] = "Downloading {} completed".format(
        content.name)
      to_download.remove(content)
      self.label_status["text"] = "Unziping..."
      is_unzipped = tools.unzip(content.url, gmod_dir)
      if is_unzipped[0]:
        self.label_status["text"] = "Completed {}".format(content.name)
      else:
        self.label_status["text"] = "Unziping {} FAILED! You have to unzip it manualy.".format(
          is_unzipped[1]
        )
      if to_download == []:
        self.button_action["text"] = "Exit"

      print(to_download)
      return True
    else:
      self.label_status["text"] = "Downloading {} FAILED!".format(
        content.name)
      return False
0

Nie da się Tobie pomóc w tym momencie. Jedyna rada to rozbicie problemu na mniejsze elementy i wskazanie nam, co nie działa tak, jakbyś chciał, by działało.

0

No wlasnie tyle wiem ze cos prawdobnie z petla nie gra.
Jak wybieram jeden element do pobrania to wszystko dziala, gdy wybieram 2 pobiera tylko 1, gdy wybieram 3 pobiera tylko 2.
No i dajmy ze pobieram 2 elementy, to po pobraniu 1, petla po prostu sie przerywa.

0

Która konkretnie? W Twoim przytoczonym kodzie są dwie pętle for.

0

@Pyxis:

self.downloaded = []
for con in to_download:
  self.downloaded.append(self.start_download(con))
if to_download == []:
  self.button_action["text"] = "Exit"
1

Powodem jest to, że iterujesz po "zmiennym" obiekcie (mam na myśli mutable object), jakim jest lista i jednocześnie wykonujesz na nim operację usuwania zawartości. Robisz mniej więcej coś takiego:

def rm_list_element(item):
  L.remove(item)

N = 2
L = [i for i in range(N)] # [0, 1]

for l in L:
  rm_list_element(l)

Po tej operacji L = [1], czyli usunęło Ci tylko jeden element. Gdy zainicjujesz N = 3, otrzymasz również L[1], czyli tym razem usunęło Ci tylko dwa elementy.

W Twoim kodzie odpowiednikiem listy L jest to_download. Odpowiednikiem funkcji rm_list_element jest metoda start_downaload (linia 193), a samo usuwanie elementów z listy występuje w linii 228. Pętlę po której iterujesz, już znalazłeś ;)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1