Arkanoid – dodanie napisu "game over" po dotknięciu podłogi przez piłeczkę

0

Witam, potrzebuję waszej pomocy z grą. Muszę zrobić tak by po dotknięciu "podłogi" przez piłeczkę wyskakiwał napis game over i byłby powrót do menu(na miejscu napisów "logo" ma być obrazek w kodzie ascii a zamiast słowa "instrukcja" będzie krótki tekst ale z tym sam już sobie poradzę). Był bym wdzięczny za pomoc.

#include<iostream>
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<cmath>
#include<iostream>
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<windows.h>
using namespace std;

void gotoxy(int x, int y)
{
	COORD coord;
	coord.X = x;
	coord.Y = y;
	SetConsoleCursorPosition(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), coord);
}
void logo()
{
	gotoxy(0, 0);
	gotoxy(1, 1);
	cout << "  logo" << endl;
	cout << "   logo" << endl;
	cout << "     logo" << endl;
	cout << "      logo" << endl;
	cout << "        logo" << endl;

	Sleep(2000);

	for (int i = 15; i > 1; i--)
	{
		gotoxy(1, i);
		cout << "                             ";
		Sleep(50);
	}
	system("cls");
}

void instrukcja()
{
	gotoxy(0, 0);
	cout << "instrukcja";
	Sleep(2000);
	system("cls");
}
int main()
{
	logo();
	instrukcja();
	int wybor;
	cout << "menu" << endl;
	cout << endl;
	cout << "2. Rozpocznij gre" << endl;
	cout << "1. Wyjdz" << endl;
	cin >> wybor;
	system("cls");
	
	if (wybor == 1)
	{
		exit(0);
	}
	if (wybor == 2)
	{
		int punkty = 0;
		int kxp = 1, kx = 1, ky = 1;
		int x = 3, y = 3, xp = 3;
		logo();
		char aa;

		aa = 218;
		gotoxy(1, 1);
		cout << aa << endl;

		aa = 191;
		gotoxy(50, 1);
		cout << aa << endl;

		aa = 192;
		gotoxy(1, 20);
		cout << aa << endl;

		aa = 217;
		gotoxy(50, 20);
		cout << aa << endl;

		for (int i = 2; i < 50; i++)
		{
			aa = 196;
			gotoxy(i, 1);
			cout << aa << endl;
			gotoxy(i, 20);
			cout << aa << endl;
		}
		for (int i = 2; i < 20; i++)
		{
			aa = 179;
			gotoxy(1, i);
			cout << aa << endl;
			gotoxy(50, i);
			cout << aa << endl;
			cout << endl;
		}
		char ee = 'q';

		while (ee == 'q')
		{
			gotoxy(x, y);
			cout << "o";
			gotoxy(xp, 17);
			aa = 196;
			cout << aa << aa << aa << aa << aa;

			Sleep(50);

			gotoxy(x, y);
			cout << " ";
			gotoxy(xp, 17);
			cout << "   ";

			if (xp > 44 || xp < 3)
			{
				kxp = -1 * kxp;
			}
			xp = xp + kxp;

			if (x > 48 || x < 3)
			{
				kx = -1 * kx;
			}
			x = x + kx;

			if (y > 18 || y < 3)
			{
				ky = -1 * ky;
			}
			y = y + ky;

			if ((y == 17) && (x >= xp) && (x <= xp + 4))
			{
				ky = -1 * ky;
				punkty = punkty + 1;
			}
			gotoxy(55, 5);
			cout << punkty << endl;

			char chr1;
			while (_kbhit())
			{
				chr1 = _getch();
				if (chr1 == ' ')
				{
					kxp = -1 * kxp;
				}
				if (chr1 == ' e')
				{
					ee == 'e';
				}
			}
		}
	}
	if (wybor != 1 || wybor != 2)
	{
		cout << "Podaj 1 lub 2" << endl;
	}

	system("pause");
	return 0;
}
0

Pierwsze co zrób to podziel ten kod na mniejsze fragmenty (czyli na małe funkcje), bo w obecnej postaci jest on bardzo nieczytelny1. Poza tym, nieczytelność tego kodu również wynika z beznadziejnie nazwanych zmiennych – ee, ky, chr1 to złe identyfikatory, bo nic nie mówią o przeznaczeniu zmiennych…


[1] Chyba że piszesz to na NES-a, gdzie każdy cykl procesora był na wagę złota, a stos był malusieńki.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1