Macierz z wektorem-dynamicznie

0

"Program przestał działac" po probie uruchomienia. Co robie źle ? Nie moge odnaleźć rozwiazania tego problemu.

#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <cstdlib>
#include <math.h>
#include <cstddef>
#include <iomanip>
using namespace std;

double epsilon=1e-12;

class Vector
{
  int n;
  double *tab;
public:
  Vector();
  Vector(int);
  ~Vector();
  void printVector();
  double get(int);
  void set(int,double);
};

Vector::Vector(){}

Vector::Vector(int n)
{
  this->n=n;
  tab=new double [n];

  tab[0]=0;
  tab[1]=114;
  tab[2]=-5;
  tab[3]=177;
}

Vector::~Vector()
{
  delete [] tab;
}

void Vector::printVector()
{
  cout << " ________ " << endl;
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
    cout << " | " << tab[i] << "\t | " << endl;

  }
  cout << " ________ " << endl;
}

double Vector::get(int i)
{
  return tab[i];
}

void Vector::set(int i,double tmp)
{
  tab[i]=tmp;
}

class Matrix
{
  double **tab;
  int N,M,W;
public:
  Matrix(int,int);
  ~Matrix();
  void initMatrix();
  void printMatrix();
  double get(int,int);
  void set(int,int,double);

};

Matrix::Matrix(int N,int M)
{
  this->N=N;
  this->M=M;

  tab=new double*[N];
  for(int i=0;i<N;i++)
    tab[i]=new double[M];

  this->initMatrix();
}

Matrix::~Matrix()
{
  for(int i=0;i<N;i++)
    delete [] tab[i];

  delete [] tab;
}

void Matrix::initMatrix()
{
  tab[0][0]=1;
  tab[0][1]=20;
  tab[0][2]=-30;
  tab[0][3]=-4;
  tab[1][0]=4;
  tab[1][1]=20;
  tab[1][2]=-6;
  tab[1][3]=50;
  tab[2][0]=9;
  tab[2][1]=-18;
  tab[2][2]=12;
  tab[2][3]=-11;
  tab[3][0]=16;
  tab[3][1]=-15;
  tab[3][2]=14;
  tab[3][3]=130;
}

void Matrix::printMatrix()
{
  cout << " __________________________________ " << endl;
  for(int i=0;i<N;i++)
  {
    cout << " | ";
    for(int j=0;j<M;j++)
    {
      cout << " " << tab[i][j] << "\t ";
    }
    cout << " | " << endl;

  }
  cout << " __________________________________ " << endl;
}

double Matrix::get(int i,int j)
{
  return tab[i][j];
}

void Matrix::set(int i,int j,double tmp)
{
  tab[i][j]=tmp;
}

//Wyznaczenie wektora X na podstawie macierzy i vectora
//wektor/wektor wyliczony X/ n rozmiar
bool solveLU(Matrix *matrix,Vector *vec,Vector *sol,int n)
{
  double suma;
  sol->set(0,vec->get(0));
  for(int i=1;i<n;i++)
  {
    suma=0;
    for(int j=0;j<n;j++)
      suma+=matrix->get(i,j) * sol->get(j); //obliczamy sume iloczynow

    sol->set(i,vec->get(i)-suma); //obliczamy X[i]
  }
  if(fabs(matrix->get(n-1,n-1))<epsilon) return false;
    //unikamy dzielenia przez zero

  sol->set(n-1,matrix->get(n-1,n-1)); //obliczamy wektor X

  for(int i = n - 2; i >= 0; i--)
  {
    suma=0; //zerujemy sume
    for(int j = i + 1; j < n; j++) suma += matrix->get(i,j) * sol->get(j); //obliczamy sume iloczynow

    if(fabs(matrix->get(i,i))<epsilon) return false; //unikamy dzielenia przez zero

    sol->set(i,(sol->get(i) - suma) / matrix->get(i,i)); //obliczamy X
  }
  return true;
}
// Funkcja dokonuje rozkładu LU macierzy A
bool LU(Matrix *matrix,int n)
{
 int i,j,k;
 for(k = 0; k < n - 1; k++)
 {
  if(fabs(matrix->get(k,k)) < epsilon) return false;

  for(i = k + 1; i < n; i++)
   matrix->set(i,k,matrix->get(i,k)/matrix->get(k,k));

  for(i = k + 1; i < n; i++)
   for(j = k + 1; j < n; j++)
    matrix->set(i,j,matrix->get(i,j)-matrix->get(i,k)*matrix->get(k,j));

 }

 return true;
}

int main()
{
  Vector *v=new Vector(4);
  Vector *sol=new Vector();
  Matrix *m=new Matrix(4,4);
  m->printMatrix();
  v->printVector();

  if(LU(m,4) && solveLU(m,v,sol,4))
  {
    for(int i=0;i<4;i++)
      cout << "x" << i+1 << " = " << setw(9) << sol->get(i) << endl;
  }
  else
    cout << "Dzielenie przez zero!" << endl;

  return EXIT_SUCCESS;
}
0

Teraz zauwazylem brak w konstruktorze Vector() tab=new double[n];

0

Nie twórz niezainicjowanego obiektu vector:

Vector::Vector(){}

Nie ma on przydzielonej pamięci. (Usuń tę linijkę lub dodaj alokowanie pamięci).

Czyli jak już tak zrobisz to:

-Vector *sol=new Vector();
+Vector *sol=new Vector(4);

Usuń obiekty po użytkowaniu, lub skorzystaj z kontenerów lub smart poitnerów:

  delete v;
  delete sol;
  delete m;

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0