Mam pytanie w jaki sposób zamienić macierz odległości na macierz podobieństwa
np. Mamy macierz odległości Canberra: http://www.code10.info/index.[...]data-similarity&Itemid=57

i jak tą macierz zamienić na macierz podobieństwa ?