problem macierz

0

Witam. Mam problem i to spory. Na zaliczenie programowania musze napisac projekt:
Macierze
Klasa reprezentująca dwuwymiarowe macierze (nad liczbami rzeczywistymi). Klasa powinna zawierać metody umożliwiające wczytanie i wydrukowanie obiektów oraz realizację podstawowych działań na macierzach takich jak: dodawanie, odejmowanie, mnożenie (uwaga na zgodność wymiarów). Dodatkowym atutem projektu będzie dostępność bardziej zaawansowanych operacji, np. eliminacja Gaussa, szukanie macierzy odwrotnej, itp.

O programowaniu mam bardzo male pojecie jednak musze to zrobic. Jak na razie nie chce zaczynac od klas, poniewaz nie moge poradzic sb z wypelnieniem macierzy. Umiem jedynie zrobic tylko to:

#include <iostream>
#include <cstdio>

using namespace std;

int lm,rx,ry,**tab;
int main()
{
  cout << "Podaj ilosc wierszy:";
  cin >> ry;
  tab=new int *[ry];
  cout << "Podaj ilosc kolumn:";
  cin >> rx;

  for(int i=0; i<ry; i++)
  {
   tab[i]= new int [rx];

   for(int x=0; x<rx; x++)
   {
     tab[i][x]= 1;
     cout << tab[i][x] << " ";
   }
   cout << endl;
  }
  return (0);
}

gdzie tab[i][x]= 1; po prostu wpisuje jaka ma byc liczba. I moje pyt jak mam zrobic aby program zapytal o liczby pozniej je zapamietal i wypisal.

0

zrobilem juz jakas czesc tylko sa tu bledy
Mnożenie wychodzi tylko wtedy, gdy jedna z macierzy jest kwadratowa, oraz gdy 2 macierz ma najwyżej o jedną kolumnę więcej, tzn. mnoży np macierze 2x2 X 2x3, a np. 2x2 X 2x4 już nie.
Wyznacznik jest funkcją, która jest w klasie macierz_k. Problem jest taki, że wyznacznik moge policzyć tylko o takich wymiarach, jakie miala pierwsza macierz którą mnożyłem. A to kod

#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <stdio.h>

using namespace std;

class macierz2d
{

  int w;
  int k;

public:

  void wyswietl (int w, int k, double **tab);
  void wyswietl2(int w, int k, double **M);
  void usun(int w, int k, double **tab);
  void wprowadz(int w, int k, double **tab);
  void mnozenie(int w, int k, double **A, double **T, double **C);
  void transponowanie(int w, int k, double **C, double **M);
};

class macierz_k : public macierz2d
{
  int w;
  int k;

public:

  void wyznacznik(double **t, int w, int k);

};

void macierz2d::wyswietl(int w, int k, double **tab)

{
  for (int i=0; i<w; i++)
  {
    for (int j=0; j<k; j++)
    {
      cout <<""<< tab[i][j] << " " ;
    }
    cout << "\n" << endl;
  }
}

void macierz2d::wyswietl2(int w, int k, double **M)

{
  for (int i=0; i<k; i++)
  {
    for (int j=0; j<w; j++)
    {
      cout <<""<< M[j][i] << " " ;
    }
    cout << "\n" << endl;
  }
}

void macierz2d::usun(int w, int k, double **tab)

{
  for (int i=0; i<w; i++)
    delete [] tab[i];
  delete [] tab;
}

void macierz2d::wprowadz(int w, int k, double **tab)

{
  for(int i=0; i<w; i++)
  {
    cout << "Wiersz " << 1+i << ": " << endl;
    for(int j=0; j<k; j++)
    {
      cin >> tab[i][j];
    }
  }
}

void macierz2d::mnozenie(int w, int k, double **A, double **T, double **C)

{
  for(int i = 0; i < w; i++)
    for(int j = 0; j < k; j++)
      C[i][j] = 0;
  for(int i = 0; i < w; i++)
    for(int j = 0; j < k; j++)
      for(int p=0; p<k; p++)
        for(int z=0 ; z<w ; z++)
          C[i][j]=C[i][j] + A[i][p] * T[z][j];
}

void macierz2d::transponowanie(int w, int k, double **C, double **M)
{
  for(int i=0 ; i<w; i++)
    for(int j=0; j<k; j++)
      M[j][i]=C[i][j];
}

void macierz_k::wyznacznik(double **t, int w, int k)
{
  double det= 0;
  double p=1;
  if(k==1)
  {
    det = t[0][0];
  }
  else
  {
    if(k==2)
    {
      det = (t[0][0]*t[1][1] - t[1][0]*t[0][1]);
      cout << "wyznacznik: " << det << endl;
    }
    else
    {
      if(k==3)
      {
        det = (t[0][0]*t[1][1]*t[2][2] + t[0][1]*t[1][2]*t[2][0] + t[0][2]*t[1][0]*t[2][1] - t[0][2]*t[1][1]*t[2][0] - t[0][0]*t[1][2]*t[2][1] - t[0][1]*t[1][0]*t[2][2]);
        cout << "wyznacznik: " << det << endl;
      }
    }

    for(int i=0; i<w; i++)
      delete[] t[i] ;
    delete[] t;
  }
}
int main()

{
  macierz2d matrix1, matrix2, wynik;
  macierz_k wyzn;
  int w;
  int k;
  int i;
  int j;
  double **A;
  double **T;
  double **C;
  double **M;
  double **t;
  double **tab;
  cout << "\t\tWartosci wprowadzasz wierszami, zaczynajac od lewej strony!!\n" << endl;
  cout << "\nIle wierszy ma byc? ";
  cin >> w;
  cout << "Ile kolumn ma byc? ";
  cin >> k;

  A=new double*[w];
  for (int i=0; i<w; i++)
    A[i]=new double [k];
  for (int i=0; i<w; i++)
    for (int j=0; j<k; j++)
      A[i][j] = i + j;

  cout << "Macierz nr 1" << endl;
  matrix1.wprowadz(w,k,A);
  cout << "Macierz nr 1" << endl;
  matrix1.wyswietl(w,k,A);

  cout << "\nIle wierszy ma byc? ";
  cin >> w;
  cout << "Ile kolumn ma byc? ";
  cin >> k;

  T=new double*[w];
  for (int i=0; i<w; i++)
    T[i]=new double [k];
  for (int i=0; i<w; i++)
    for (int j=0; j<k; j++)
      T[i][j] = i + j;

  cout << "Macierz nr 2" << endl;
  matrix2.wprowadz(w,k,T);
  cout << "Macierz nr 2" << endl;
  matrix2.wyswietl(w,k,T);

  C=new double*[w];
  for (int i=0; i<w; i++)
    C[i]=new double [k];
  for (int i=0; i<w; i++)
    for (int j=0; j<k; j++)
      C[i][j] = i + j;

  wynik.mnozenie(w,k,A,T,C);
  cout << "Wynik Mnozenia:" << endl;
  wynik.wyswietl(w,k,C);

  M=new double*[k];
  for (int j=0; j<k; j++)
    M[j]=new double [w];
  for (int j=0; j<k; j++)
    for (int i=0; i<w; i++)
      M[j][i] = j + i;

  wynik.transponowanie(w,k,C,M);
  cout << "Wynik Transponowania:" << endl;
  wynik.wyswietl2(w,k,C);

  cout << "\nIle wierszy ma byc? ";
  cin >> w;
  cout << "Ile kolumn ma byc? ";
  cin >> k;

  t=new double*[w];
  for (int i=0; i<w; i++)
    t[i]=new double [k];
  for (int i=0; i<w; i++)
    for (int j=0; j<k; j++)
      t[i][j] = i + j;

  cout << "Macierz wyzn" << endl;
  wyzn.wprowadz(w,k,t);
  cout << "Macierz wyzn:" << endl;
  wyzn.wyswietl(w,k,t);
  wyzn.wyznacznik(t,w,k);
  matrix1.usun(w,k,A);
  matrix2.usun(w,k,T);
  wynik.usun(w,k,C);
  _getch();
  return 0;
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0