Dlaczego printf nie wypisuje spacji ?

0

Ktoś ma jakiś pomysł dlaczego printf w przedostatniej pętli nie wypisuje mi spacji ? :/

 #include "czytaj.h"
 
int czytaj(FILE *plik, char a,int n){
  int l=0; /*liczba liter*/
  int x=n-1;
  int y=0;
  int w=0;
  int k=0;
  int j=0;
 
  /*sprawdzenie czy podano prawidlowy uchwyt do pliku*/
  if(plik==NULL){
    fprintf(stderr,"BLAD: NIE PODANO UCHWYTU DO PLIKU");
  }
  /*czytanie znakow do konca pliku*/
  while(fscanf(plik, "%c", &a) !=EOF){
    if(isalpha(a)!=0){ /*jesli napotka znak wypisz go*/
      printf("%c", a);
    }
    if(isalpha(a)==0){
      printf(" ");
    }
    if((isalpha(a)!=0 || isalpha(a)==0) && n>0){
      k++;
    }
    if(a==' ' && n>0){
      n--;
    }
    if(isalpha(a)!=0 && n>0){
      l++;
    }
    if(a==' ' && x>0){
      x--;
    }
    if(isalpha(a)!=0 && x>0){
      y++;
    }
 
  }
  w=l-y; /*liczba liter w wybranym wyrazie jest roznica wszystkich liter do wybranego wyrazu wlacznie i liczba liter wyrazow go poprzedzajacych*/
  j=(k-w)-1; /*liczba spacji do wypisana rowna jest roznicy wszystkich znakow do wybranego wyrazu wlacznie odjac liczba znakow w wybranym wyrazie pomniejszona o jeden*/
 
  while(j>0){
    j--;
    printf(" ");
  }
 
  while(w>0){
    w--;
    printf("^");
  }
 
  return 0;
 
} 
1

Nie inicjalizujesz zmiennej l (liczby liter) żadną wartością.
Petla wyswietlajaca spacje zalezna jest od zmiennej "j"
"j" jest liczone ze zmiennych "k" i "w". "w" jest liczone z "l". A "l" ma nieznaną (moznaby powiedzieć losową) wartość.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1