Mam problem, z którym nie daję już sobie rady.
Program wyciąga z "input.zip" plik xml'owy "rozpakowany.xml" i zapisuje jego zawartość do "plik1". Jednak w tym "plik1" pojawiają się jakieś NULLe przez co najwyraźniej nie zapisuje całego "rozpakowany.hml".
Czy moglibyście mi coś poradzić?
Proszę o podpowiedź.

Klasa Unzip:

 

package decompressing;

import java.io.ByteArrayInputStream;
import java.io.File;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.OutputStream;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import java.util.zip.*;

public class Unzip {

  private InputStream source = null;
  private InputStream manifest = null;

  public void setSource(InputStream source){
    this.source = source;
  }

  public InputStream getManifest(){
    return this.manifest;
  }

  public void extractManifest() throws IOException{
    ZipInputStream zis = new ZipInputStream(this.source);
    ZipEntry entry = null;

    while ((entry = zis.getNextEntry()) != null){
      if(entry.getName().equals("rozpakowany.xml")){
        byte[] bytes = new byte[(int)entry.getSize()];
        
        int x = 0;                 //problem jest raczej gdzieś tu w while'u w read'ach
        while(1024<entry.getSize()-x){
          zis.read(bytes, x, 1024);
          x = x + 1024;
        }
        zis.read(bytes, x, (int)entry.getSize()-x);

        ByteArrayInputStream bais = new ByteArrayInputStream(bytes);
        this.manifest = bais;
        test(bais, "plik1");
        
      }
    }
  }

  private void test(InputStream is, String name){
    OutputStream out = null;
    try {
      File f = new File(name);
      out = new FileOutputStream(f);
      byte[] buf = new byte[512];
      int len;
      while ((len = is.read(buf)) > 0) {
        out.write(buf, 0, len);
      }
      out.close();
      is.close();
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(Unzip.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      try {
        out.close();
      } catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger(Unzip.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
    }
  }
}

Klasa Main:

 

package decompressing;

import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;

public class Main {
  public static void main(String[] args) throws FileNotFoundException, IOException {
    Unzip u = new Unzip();
    File f = new File("input.zip");
    FileInputStream is = new FileInputStream(f);
    u.setSource(is);
    u.extractManifest();
  }

}