Dlaczego nie wypisuje ostatniej spółgłoski?

0

Dlaczego pętla nie wypisuje mi ostatniej spółgłoski w wyrazie ?

#include <iostream>

using namespace std;

bool czySamogloska(char znak)
{
  if(znak=='A'||znak=='E'||znak=='I'||znak=='O'||znak=='Y'||znak=='U')
  {
    return 1;
  }

  return 0;

}

int main()
{
  char zml,zml2;

 string nazwa;
 cout<<"podaj napis: ";
 cin>>nazwa;   for(int i=0;i<nazwa.size();i++)
  {

      if(!czySamogloska(nazwa[i]))
      {

       zml=nazwa[i];
       break;

      }

  }

     for(int i=nazwa.size();i>0;i--)
  {

      if(!czySamogloska(nazwa[i]))
      {

       zml2=nazwa[i];
       cout<<zml2;
       break;


      }

  }

for(int i=0;i<nazwa.size();i++)
{
      if(!czySamogloska(nazwa[i]))
      {
        cout<<nazwa[i]<<" to spolgloska \n";

      }
      else
        cout<<nazwa[i]<<" to samogloska \n";
}

cout<<nazwa;  return 0;
}
1
bool czySamogloska(char znak)
{
  if(znak=='A'||znak=='E'||znak=='I'||znak=='O'||znak=='Y'||znak=='U')
  {
    return 1;

true

}

return 0;

false

   for(int i=nazwa.size();i>0;i--)
{

    if(!czySamogloska(nazwa[i]))

UB dla i == nazwa.size() .

0

UB ? co to znaczy ?

2

To jest zło:

bool czySamogloska(char znak)
{
  if(znak=='A'||znak=='E'||znak=='I'||znak=='O'||znak=='Y'||znak=='U')
  {
    return 1;
  }
 
  return 0;
 
}

Zdecydowanie łatwiej, i przyjemniej będzie się to czytać w postaci:

bool czySamogloska(char znak)
{
  return znak == 'A' || znak == 'E' || znak == 'I' || znak == 'O' || znak == 'Y' || znak == 'U';
}

Wyczyściłem cały kod:

#include <iostream>
#include <cctype>

using namespace std;

bool is_vowel(char character) {
  character = toupper(character);
  return character == 'A'
    || character == 'E'
    || character == 'I'
    || character == 'O'
    || character == 'Y'
    || character == 'U';
}

int main() {
  string text;

  cout << "podaj napis: ";
  cin >> text;

  for (auto character: text) {
    if (!is_vowel(character)) {
      cout << character << '\n';
      break;
    }
  }

  for (auto character = text.rbegin(); character != text.rend(); character++) {
    if (!is_vowel(*character)) {
      cout << *character << '\n';
      break;
    }
  }

  for (auto character: text) {
    if (is_vowel(character))
      cout << character << " to samogloska \n";
    else
      cout << character << " to spolgloska \n";
  }

  cout << text;

  return 0;
}

Zasady:

 • jeśli piszesz if (xxx) { return true; }; return false; to można to zastąpić return xxx;
 • używaj wcięć
 • pisz kod zwięźlej, za dużo pustych przestrzeni powoduje, że to się ciężko czyta
 • używaj spacji na około operatorów, łatwiej wtedy optycznie wydzielić części
 • jeśli nie potrzebujesz zmiennej, to jej nie używaj, zmienne zml i zml2 są zupełnie zbędne i zaciemniają Ci co się dzieje
 • używaj for-loop gdzie kiedy możesz
 • jak nie możesz użyć for-loop to przynajmniej używaj iteratorów, to by Cię uchroniło przed off-by-one-error
 • używaj angielskiej nomenklatury
 • 'A' != 'a' więc normalizuj wartości jeśli chcesz je porównywać
 • nie używaj negacji w warunkach z else, tj. if (!val) { bar; } else { foo; } można zapisać jako if (val) { foo; } else { bar; }
0

Ja wolę tak:

template<typename T>
bool equalToOneOf(T a, T b)
{
  return a == b;
}

template<typename T, typename ...TArgs>
bool equalToOneOf(T a, T b, TArgs ...args)
{
  return equalToOneOf(a, b) || equalToOneOf(a, args...);
}

bool isVowel(char ch)
{
  return equalToOneOf(ch, 'a', 'e', 'i', 'o', 'u', 'y');
}

https://wandbox.org/permlink/3dP3ZnHpJYBlv4En

0

A nie łatwiej po prostu:

bool IsVowel( char chr )
{
 static std::unordered_set< char > vowels{ 'a', 'e', 'i', 'o', 'u', 'y' };
 return vowels.find( std::tolower( chr ) ) != vowels.cend();
}

@MarekR22: std::any_of już istnieje, nie trzeba pisać samemu ;)

1

Bardziej matematyczna wersja funkcji "czy samogłoska":

bool czySamogloskaImpl(char znak)
{
  auto x = znak - 65;
  auto x2 = x*x, x3 = x2*x, x4 = x2*x2, x5 = x*x4;
  return (!x || !(x5 - 70*x4 + 1824*x3 - 21728*x2 + 115712*x - 215040))?1:0;
}

bool czySamogloska(char znak)
{
 return czySamogloskaImpl(znak) | czySamogloskaImpl(znak - 32); 
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1