Program obsługujący macierze w klasach. POMOCY!

0

Witam was. Napisalem program, ktory obsluguje wyjatki, oraz operuje na macierzach, i jego funkcje zwracaja nowe macierze. Ale cos jest nie tak.
Podczas testowania program wywala blad i zatrzymuje sie.

Blad jest taki :

/ verify block type /
_ASSERTE(_BLOCK_TYPE_IS_VALID(pHead->nBlockUse));


#include "stdafx.h"
#include <string>
#include <iostream>
#include <sstream>
#include <fstream>
using namespace std;

class array
{
public:
  array(int a, int b)
{
  arr=new int *[a];
  for(int i=0;i<a;i++)
  arr[i]= new int[b];
  x=a;
  y=b;
};
  ~array()
  {
    for(int i=0;i<x; i++)
      delete[] arr[i];
        delete[] arr;
  };
  void show();
  void set();
  void change(int, int, int);
  array addNumb(int);
  void transpose();
  void load(string);
  void save(string);
  array add(array a) throw (string) ;
  array sub(array a) throw (string);
  array mno(array a) throw (string);
int x,y;
int **arr;
};

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{

  array one(2,2);
  one.set();
  array three(5,5);
  three=one.addNumb(5);

  getchar();
  return 0;
}

void array::transpose()
{
  int** temp;
  temp=new int *[y];
  for(int i=0;i<y;i++)
  temp[i]= new int[x];

   for(int i = 0; i <x; ++i)
     for(int j = 0; j < y; ++j)
        swap(arr[i][j], temp[j][i]);
   int f;
   f=x;
   x=y;
   y=f;
   arr=temp;
}

void array::change(int a, int b, int n)
{
  if(a<x || b<y)
    arr[a][b]=n;
  else
    cout<< "\n Error, wrong dimensions. \n";
};

array array::addNumb(int n) 
{
  array temp(x,y);

  for(int i=0;i<x;i++)
    for(int j=0;j<y;j++)
      temp.arr[i][j]=arr[i][j]+n;

  return temp;
};

void array::set()
{
  for(int i=0; i<x; i++)
    for(int j=0; j<y;j++)
      arr[i][j]=0;
}

void array::show()
{
  for(int i=0; i<x; i++)
    {
      for(int j=0; j<y;j++)
      cout << arr[i][j] << " ";
      cout << "\n";
    }  
  }
void array::save(string a)
{
  ofstream file(a, ios::in | ios::out | ios::app);
    file << x << " " << y << "\n";

    for(int i=0; i<x; i++)
    {
      for(int j=0; j<y; j++)
      {
      file << arr[i][j] << " ";
      }
      file<<"\n";
    }
  file.close();
};

void array::load(string a)
{
ifstream file(a);
file >> x >> y;
for (int i = 0; i < x; i++) 
{
  for (int j = 0; j < y; j++)
  {
    file >> arr[i][j];
  }
}
};

array array::add(array a) throw (string)
{
  array temp (x,y);
  if((a.x)!=x || (a.y)!=y)
  {
    string err = " Can't add, wrong dimensions. \n"; throw err;
  }

  else
  {

  for(int i=0;i<x;i++)
    for(int j=0;j<y;j++)
      temp.arr[i][j]=(a.arr[i][j])+(arr[i][j]);
  }
  return temp;
};

array array::sub(array a) throw (string)
{
  array b(x, y);
  if((a.x)!=x || (a.y)!=y)
  {
    string err = " Can't add, wrong dimensions. \n"; throw err;
  }
  else
  {

  for(int i=0;i<x;i++)
  {
    for(int j=0;j<y;j++)
      b.arr[i][j]=((arr[i][j])-(a.arr[i][j]));
  }
  }
  return b;
};
array array::mno(array a) throw (string)
{
  array temp(x,y);
  temp.arr=this->arr;
  if((a.y)!=x)
  {
    string err = " Can't mno, wrong dimensions. \n"; throw err;
  }
  else 
  {
  for(int i=0; i<a.x; i++)
 {
  for(int j=0; j<y; j++)
   {
    temp.arr[i][j]=0;
     for(int k=0; k<a.y; k++)
     {
      temp.arr[i][j] += ((a.arr[i][k]) * (temp.arr[k][j]));
     }
   }
 } 
  }
  return temp;
};
0

Gdzieś błędnie odwołujesz się do pamięci. Generalnie cały ten kod jest słaby, więc ciężko powiedzieć.
Na oko tutaj:

  temp=new int *[y];
  for(int i=0;i<y;i++)
  temp[i]= new int[x];

   for(int i = 0; i <x; ++i)
     for(int j = 0; j < y; ++j)
        swap(arr[i][j], temp[j][i]);

Powinno być arr[j][i].

0

W tym miejscu np to nie jest istotne, ponieważ nie wykorzystuje tej funkcji do mnozenia, dodawania, odejmowania..

1

Przeleć kod debuggerem patrząc na wszystkie adresy.

1

Brakuje konstruktora kopiującego i operatora przypisania. Poczytaj o The rule of three.
Btw, specyfikator throw jest deprecated i on nigdy nie miał sensu.

0

A do czego mialby posluzyć tutaj konstruktor kopiujacy?
niestety dalej nie moge sie dobrac do tego programu.
Ale już biorę się, do poczytania, o czym napisałeś wyżej!

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0