Nie potrafię skompilować biblioteki cpp-netlib pod windowsem 10. Pojawia mi się następujący błąd:

CMake Error at C:/Program Files (x86)/CMake/share/cmake-3.3/Modules/FindOpenSSL.cmake:299 (list):
  list GET given empty list
Call Stack (most recent call first):
  CMakeLists.txt:35 (find_package)


CMake Error at C:/Program Files (x86)/CMake/share/cmake-3.3/Modules/FindOpenSSL.cmake:300 (list):
  list GET given empty list
Call Stack (most recent call first):
  CMakeLists.txt:35 (find_package)


CMake Error at C:/Program Files (x86)/CMake/share/cmake-3.3/Modules/FindOpenSSL.cmake:302 (list):
  list GET given empty list
Call Stack (most recent call first):
  CMakeLists.txt:35 (find_package)


CMake Error at C:/Program Files (x86)/CMake/share/cmake-3.3/Modules/FindOpenSSL.cmake:304 (list):
  list GET given empty list
Call Stack (most recent call first):
  CMakeLists.txt:35 (find_package)


-- Could NOT find OpenSSL, try to set the path to OpenSSL root folder in the system variable OPENSSL_ROOT_DIR (missing:  OPENSSL_LIBRARIES) (found version ".0.0`")

Kompiluję takim poleceniem:
cmake -DOPENSSL_ROOT_DIR=C:\libs\openssl-1.0.2d\openssl-1.0.2d -DOPENSSL_LIBRARIES=C:\libs\openssl-1.0.2d\openssl-1.0.2d\out32dll -DOPENSSL_INCLUDE_DIR=C:\libs\openssl-1.0.2d\openssl-1.0.2d\include .
Jak widać, ustawiam odpowiednie zmienne dla OpenSSLa, ale nic to nie daje.
W CMakeFiles/CMakeError.log i CMakeFiles/CMakeOutput.log nic się nie pojawia.
OpenSSL jest oczywiście skompilowany.
Jakieś pomysły jak to naprawić? Nigdy wcześniej nie używałem CMake, więc może popełniam jakiś głupi błąd.