Próbuję pod Dev-Cpp (4.9.9..) skompilować prosty programik (pod konsolę) odtwarzający mp3 przy użyciu biblioteki AllegroMP3.

#include <almp3.h>

dalej dodaje biblioteki: -lalmp3 -lalleg

Wyskajuje błąd: [Linker error] undefined reference to `[email protected]'

Czytałem że można dodać bibliotekę: -mwindows <-nie pomaga...

PS. Kiedy robię projekt Win32 GUI (okienkowy) almp3.h gryzie sie deklaracjami z windows.h

31 C:\Dev-Cpp\include\allegro\system.h conflicting declaration 'struct BITMAP'
1222 C:\Dev-Cpp\include\wingdi.h 'BITMAP' has a previous declaration as `typedef struct tagBITMAP BITMAP'
itd... chyba z 100 błędów...