Projekt C++

Odpowiedz Nowy wątek
2015-02-04 22:19
0

Witam, mam problem z kompilacją projektu, czy mógłby ktoś rzucić na to okiem? Nie kompiluje w MV.

#include <cstdlib>
#include <string>
#include <iostream>
#pragma warning( disable : 4996)
#pragma warning( disable : 4267)
using namespace std;

// funkcja do alokowania dynamicznego char
char* alokuj(char* txt)
{
  char* nazwa;
  int dl_tekstu = strlen(txt);
  try {
  nazwa = new char[dl_tekstu+1];
  }
  catch (bad_alloc)
  {
  cerr << "Blad alokacji"<< endl;
  }
  return nazwa;
}

class Ksiazka;
class Czytelnik;

/* ----------------------  BIBLIOTEKA ----------------------------------*/
class Biblioteka
{
  char* nazwa;
public:
  friend ostream& operator<< (ostream &ob,Biblioteka &bl); //przeciazenie <<
  void zwroc(Ksiazka &ks, Czytelnik &cz);
  void wypozycz(Ksiazka &ks, Czytelnik &cz);

  Biblioteka (char *nzw); //konstruktor
  ~Biblioteka() { delete [] nazwa; nazwa=NULL;} //destruktor 
};

//konstruktor
Biblioteka::Biblioteka(char *nzw)
{
  nazwa = alokuj(nzw);
  strcpy(nazwa, nzw);   
}

ostream& operator<< (ostream &ob,Biblioteka &bl)
{
  return ob <<"[Biblioteka] Nazwa: " << bl.nazwa <<endl;
}

/* ----------------------  GATUNEK LITERACKI ----------------------------------*/
class Gatunek
{
  char* nazwa_gatunku;
public:
  Gatunek(char *txt="brak");
  ~Gatunek() { delete [] nazwa_gatunku; nazwa_gatunku=NULL; }
  char* dajgat() { return nazwa_gatunku; }
};

Gatunek::Gatunek(char *txt)
{
  nazwa_gatunku = alokuj(txt);

  strcpy(nazwa_gatunku, txt);
}

/* ----------------------  TOM  ----------------------------------*/
class Tom
{
  int liczba_tomow;
public:
  int dajLiczba_tomow() { return liczba_tomow; }
  Tom(int l = 0) : liczba_tomow(l) {};
  ~Tom() {};
};

/* ----------------------  KSIAZKA  ----------------------------------*/
class Ksiazka : public Gatunek
{
  Tom t;     //kompozycja
  char *tytul;
  int rok_wydania;
  int liczba_stron;
  const int liczba_sztuk; // liczba sztuk do wypożyczenia
  int poz_liczba_sztuk; // liczba sztuk pozostałych do wypożyczenia
  double cena;

public:
  static int liczba_ksiazek;
  friend void Biblioteka::zwroc(Ksiazka &ks, Czytelnik &cz);
  friend void Biblioteka::wypozycz(Ksiazka &ks, Czytelnik &cz);
  friend ostream& operator<< (ostream &ob,Ksiazka &ks); //przeciazenie <<
  int wypozyczen() { return (liczba_sztuk - poz_liczba_sztuk); }

  Ksiazka(char* txt, char *gat, int rok=2012, int liczba = 150, double cena = 10, int sztuk = 1);
  Ksiazka(const Ksiazka &ks); //konstruktor kopiujacy
  ~Ksiazka() { delete [] tytul; tytul=NULL; liczba_ksiazek--; } //destruktor
};

//konstruktor kopiujacy
Ksiazka::Ksiazka(const Ksiazka &ks) 
: rok_wydania(ks.rok_wydania), liczba_stron(ks.liczba_stron), cena(ks.cena), liczba_sztuk(ks.liczba_sztuk), poz_liczba_sztuk(ks.poz_liczba_sztuk)
{
  tytul = alokuj(ks.tytul);

  strcpy(tytul, ks.tytul);
}

//konstruktor
Ksiazka::Ksiazka(char* txt, char *gat, int rok, int liczba, double cena, int sztuk) 
: rok_wydania(rok), t(liczba), cena(cena), liczba_sztuk(sztuk), poz_liczba_sztuk(sztuk), Gatunek(gat)
{
  tytul = alokuj(txt);

  strcpy(tytul, txt); 
  liczba_ksiazek++;
}

//przeciazenie operatora <<
ostream& operator<< (ostream &ob,Ksiazka &ks) 
{
  return ob <<"[Ksiazka] Tytul: " << ks.tytul << ", gatunek: " << ks.dajgat() <<", rok wydania: "<< ks.rok_wydania <<", liczba tomow: " << t.dajLiczba_tomow() << ", cena: " << ks.cena << " zl" << endl;
}

/* ----------------------  CZYTELNIK ----------------------------------*/
class Czytelnik
{
  char *imie_nazwisko;
  int liczba_lat;
  int liczba_wypoz_ks;  //liczba wypozyczonych ksiazek
public:
  friend void Biblioteka::zwroc(Ksiazka &ks, Czytelnik &cz);
  friend void Biblioteka::wypozycz(Ksiazka &ks, Czytelnik &cz);
  friend ostream& operator<< (ostream &ob,Czytelnik &cz); //przeciazenie <<
  int wypozyczen() { return liczba_wypoz_ks; }

  Czytelnik(char *in, int lata = 15); //konstruktor
  Czytelnik(const Czytelnik &cz); //konstruktor kopiujacy
  ~Czytelnik() { delete [] imie_nazwisko; imie_nazwisko=NULL;} //destruktor  
};

//konstruktor kopiujacy
Czytelnik::Czytelnik(const Czytelnik &cz) : liczba_lat(cz.liczba_lat), liczba_wypoz_ks(cz.liczba_wypoz_ks)
{
  imie_nazwisko = alokuj(cz.imie_nazwisko);

  strcpy(imie_nazwisko, cz.imie_nazwisko);  
}

//konstruktor
Czytelnik::Czytelnik(char *in, int lata) : liczba_lat(lata), liczba_wypoz_ks(0)
{
  imie_nazwisko = alokuj(in);

  strcpy(imie_nazwisko, in);   
}

//przeciazenie operatora <<
ostream& operator<< (ostream &ob,Czytelnik &cz)
{
  return ob <<"[Czytelnik] Imie nazwisko: " << cz.imie_nazwisko << ", lat: "<< cz.liczba_lat <<", wypozyczonych ksiazek: " << cz.liczba_wypoz_ks <<endl;
}

void Biblioteka::wypozycz(Ksiazka &ks, Czytelnik &cz)
{
  if(ks.poz_liczba_sztuk>0)
  {
    ks.poz_liczba_sztuk--;
    cz.liczba_wypoz_ks++;
    cout << "[Biblioteka] Wypozyczono ksiazke \"" << ks.tytul << "\" czytelnikowi \"" << cz.imie_nazwisko << "\" \n"; 
  }
  else
    cout << "[Biblioteka] Brak egzemplarza do wypozyczenia ksiazki \"" << ks.tytul << "\" czytelnikowi \"" << cz.imie_nazwisko << "\" \n"; 
}

void Biblioteka::zwroc(Ksiazka &ks, Czytelnik &cz)
{
  if(ks.poz_liczba_sztuk!=ks.liczba_sztuk)
  {
    ks.poz_liczba_sztuk++;
    cz.liczba_wypoz_ks--;
    cout << "[Biblioteka] Zwrot ksiazki \"" << ks.tytul << "\" przez czytelnika \"" << cz.imie_nazwisko << "\" \n"; 
  }
  else
    cout << "[Biblioteka] Brak egzemplarzy do zwrocenia ksiazki \"" << ks.tytul << "\", czytelnik \"" << cz.imie_nazwisko << "\" \n"; 
}

/* -------------------------------------------------------------------
  ----------------------  MAIN  ----------------------------------
  ------------------------------------------------------------------- */

int Ksiazka::liczba_ksiazek = 0;

int main()
{
Ksiazka Metro("Metro 2033", "SF", 2010, 1, 45.5, 3);

cout << Metro;

Czytelnik Ja("Imie Nazwisko", 22);
cout << Ja << Metro;

Biblioteka Miejska("WCK");
cout << Miejska;
Miejska.wypozycz(Metro, Ja);

cout << Ja << Metro;

Miejska.zwroc(Metro, Ja);

return 0;
}

ERROR LIST:
Error 1 error C2065: 't' : undeclared identifier c:...\source1.cpp 126 1 ...
Error 2 error C2228: left of '.dajLiczba_tomow' must have class/struct/union c:...\source1.cpp 126 1 ...
3 IntelliSense: identifier "t" is undefined c:...Source1.cpp 126 143 ...
4 IntelliSense: member "Ksiazka::poz_liczba_sztuk" (declared at line 89) is inaccessible c:...Source1.cpp 172 9 ...
5 IntelliSense: member "Ksiazka::poz_liczba_sztuk" (declared at line 89) is inaccessible c:...Source1.cpp 174 6 ...
6 IntelliSense: member "Czytelnik::liczba_wypoz_ks" (declared at line 135) is inaccessible c:...Source1.cpp 175 6 ...
7 IntelliSense: member "Ksiazka::tytul" (declared at line 85) is inaccessible c:...Source1.cpp 176 55 ...
8 IntelliSense: member "Czytelnik::imie_nazwisko" (declared at line 133) is inaccessible c:...Source1.cpp 176 91 ...
9 IntelliSense: member "Ksiazka::tytul" (declared at line 85) is inaccessible c:...Source1.cpp 179 76 ...
10 IntelliSense: member "Czytelnik::imie_nazwisko" (declared at line 133) is inaccessible c:...Source1.cpp 179 112 ...
11 IntelliSense: member "Ksiazka::poz_liczba_sztuk" (declared at line 89) is inaccessible c:...Source1.cpp 184 9 ...
12 IntelliSense: member "Ksiazka::liczba_sztuk" (declared at line 88) is inaccessible c:...Source1.cpp 184 32 ...
13 IntelliSense: member "Ksiazka::poz_liczba_sztuk" (declared at line 89) is inaccessible c:...Source1.cpp 186 6 ...
14 IntelliSense: member "Czytelnik::liczba_wypoz_ks" (declared at line 135) is inaccessible c:...Source1.cpp 187 6 ...
15 IntelliSense: member "Ksiazka::tytul" (declared at line 85) is inaccessible c:...Source1.cpp 188 49 ...
16 IntelliSense: member "Czytelnik::imie_nazwisko" (declared at line 133) is inaccessible c:...Source1.cpp 188 89 ...
17 IntelliSense: member "Ksiazka::tytul" (declared at line 85) is inaccessible c:...Source1.cpp 191 73 ...
18 IntelliSense: member "Czytelnik::imie_nazwisko" (declared at line 133) is inaccessible c:...Source1.cpp 191 107 ...

edytowany 3x, ostatnio: WojoT, 2015-02-04 22:31
Trochę to długie. Jeśli oczekujesz jakiejś odpowiedzi, to lepiej upakuj ten kod w znaczniki kolorujące składnię. - gogolon 2015-02-04 22:23
Może łaskawie napiszesz jaki jest komunikat błędu i w której linijce? :-| - Endrju 2015-02-04 22:27

Pozostało 580 znaków

2015-02-04 22:26
1

w operatorze ostream brakuje przestrzeni nazw.
Brakuje biblioteki cstring.

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0