Witam jak w temacie. Visual nie widzi mojego pliku z muzyką pomimo tego że znajduje się on w folderze z projektem. Czy błąd leży gdzieś w kodzie? Oto najwazniejsza część odpowiadająca za muzykę.


#include<iostream>
#include<allegro5\allegro_native_dialog.h>
#include<allegro5\allegro_primitives.h>
#include <allegro5/allegro_audio.h>
#include <allegro5/allegro_acodec.h>
#include"header.h"

int main(){

  ALLEGRO_DISPLAY *display = NULL;
  ALLEGRO_SAMPLE *mainmusic= NULL;

  bool done= false;
  bool redraw = true;
  bool gameover = false;

    if(!al_init()) return -1;
    al_get_display_mode(al_get_num_display_modes()-1,&disp_mode);
    if(!(display=al_create_display(disp_mode.width,disp_mode.height))){
    al_show_native_message_box(NULL,NULL,NULL,"BLAD   AL_CREATE_DISPLAY",NULL,ALLEGRO_MESSAGEBOX_ERROR);
    return -2;
    }
  al_init_image_addon();
  al_init_primitives_addon();
  al_install_keyboard();
  al_install_audio();
  al_init_acodec_addon();
  al_reserve_samples(1);

  if(!al_install_audio()){
   fprintf(stderr, "failed to initialize audio!\n");
    system("pause");
   return -1;
  }
    if(!al_init_acodec_addon()){
   fprintf(stderr, "failed to initialize audio codecs!\n");
   system("pause");
   return -1;}

  ALLEGRO_TIMER *timer=al_create_timer(1.0/60);
  ALLEGRO_EVENT_QUEUE *ev_queue=al_create_event_queue();
  al_register_event_source(ev_queue,al_get_keyboard_event_source());
  al_register_event_source(ev_queue,al_get_timer_event_source(timer));
  al_register_event_source(ev_queue,al_get_display_event_source(display));

  mainmusic=al_load_sample( "Spacemusic.ogg" );

  if (!mainmusic){
    printf( "Audio clip sample not loaded!\n" ); // ta petla wskazuje blad
   return -1;} 

  al_start_timer(timer);

  while(!done){
   ALLEGRO_EVENT event;
   al_wait_for_event(ev_queue,&event);

        if(event.type==ALLEGRO_EVENT_TIMER){
        }

        }

      if(redraw && al_is_event_queue_empty(ev_queue)){
      redraw=false;

      if(!gameover){
                al_play_sample(mainmusic, 1.0, 0.0,1.0,ALLEGRO_PLAYMODE_LOOP,NULL);
        al_clear_to_color(al_map_rgb(0,0,0));

      }
      else
      {
      }

      al_flip_display();
      al_clear_to_color(al_map_rgb(0,0,0));

      }
  }  

  al_destroy_sample(mainmusic);
  al_destroy_display(display);

  return 0;