Witam jak w temacie. Visual nie widzi mojego pliku z muzyką pomimo tego że znajduje się on w folderze z projektem. Czy błąd leży gdzieś w kodzie? Oto najwazniejsza część odpowiadająca za muzykę.

 
#include<iostream>
#include<allegro5\allegro_native_dialog.h>
#include<allegro5\allegro_primitives.h>
#include <allegro5/allegro_audio.h>
#include <allegro5/allegro_acodec.h>
#include"header.h"
 
int main(){
 
    ALLEGRO_DISPLAY *display = NULL;
    ALLEGRO_SAMPLE *mainmusic= NULL;
 
    bool done= false;
    bool redraw = true;
    bool gameover = false;
 
        if(!al_init()) return -1;
        al_get_display_mode(al_get_num_display_modes()-1,&disp_mode);
        if(!(display=al_create_display(disp_mode.width,disp_mode.height))){
        al_show_native_message_box(NULL,NULL,NULL,"BLAD      AL_CREATE_DISPLAY",NULL,ALLEGRO_MESSAGEBOX_ERROR);
        return -2;
        }
    al_init_image_addon();
    al_init_primitives_addon();
    al_install_keyboard();
    al_install_audio();
    al_init_acodec_addon();
    al_reserve_samples(1);
 
    if(!al_install_audio()){
      fprintf(stderr, "failed to initialize audio!\n");
        system("pause");
      return -1;
    }
       if(!al_init_acodec_addon()){
      fprintf(stderr, "failed to initialize audio codecs!\n");
      system("pause");
      return -1;}
 
    ALLEGRO_TIMER *timer=al_create_timer(1.0/60);
    ALLEGRO_EVENT_QUEUE *ev_queue=al_create_event_queue();
    al_register_event_source(ev_queue,al_get_keyboard_event_source());
    al_register_event_source(ev_queue,al_get_timer_event_source(timer));
    al_register_event_source(ev_queue,al_get_display_event_source(display));
 
    mainmusic=al_load_sample( "Spacemusic.ogg" );
 
    if (!mainmusic){
        printf( "Audio clip sample not loaded!\n" ); // ta petla wskazuje blad
     return -1;} 
 
    al_start_timer(timer);
 
    while(!done){
     ALLEGRO_EVENT event;
     al_wait_for_event(ev_queue,&event);
 
                if(event.type==ALLEGRO_EVENT_TIMER){
                }
 
                }
 
            if(redraw && al_is_event_queue_empty(ev_queue)){
            redraw=false;
 
            if(!gameover){
                                al_play_sample(mainmusic, 1.0, 0.0,1.0,ALLEGRO_PLAYMODE_LOOP,NULL);
                al_clear_to_color(al_map_rgb(0,0,0));
 
            }
            else
            {
            }
 
            al_flip_display();
            al_clear_to_color(al_map_rgb(0,0,0));
 
            }
    }   
 
    al_destroy_sample(mainmusic);
    al_destroy_display(display);
 
    return 0;