Sortowanie Min Max

0

Witam. Do napisania mam program sortujący. Najpierw tworzy tablice o podanym rozmiarze, następnie wypełnia ją tab[0]=0, tab[1]=1, miesza ją i sortuje. Sortowanie takiej tablicy ma się wykonać 5 razy, żeby policzyć średnią arytmetyczną pojedynczego sortowania. Potem rozmiar zwiększa się i tablica znowu jest wypełniana itd..
Sortowanie ma wyszukiwać minimalną i maksymalną wartość z tablicy, wstawiać je jako pierwszy(min), i ostatni element(max), a następnie "ucinać" tą tablice na końcu i początku i rekurencyjnie powtarzać to dla zmniejszonej tablicy.
p jest to minimalny indeks, k jest to maksymalny indeks tablicy. Niestety nie mogę znaleźć błędu.. Tutaj kod:

#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<time.h>
#include<ctime>
#include<algorithm>
#include<fstream>

FILE *plik;

void sortowanieminmax_(int *tab, int rozmiar, int p, int k)

{
  int max, min, j, pom;
  for (int i = 0; i < rozmiar; i++)
  {
    std::cout << tab[i] << "\n";
  }
  system("pause");
  if (k - p >= 0)
  {
    max = p;
    min = p;
    for (j = p; j < k + 1; j++)
    {
      if (tab[j] < tab[min])
      {
        min = j;
      }
      if (tab[j]>tab[max])
      {
        max = j;
      }
    }
    pom = tab[p];
    tab[p] = tab[min];
    tab[min] = pom;
    pom = tab[k];
    tab[k] = tab[max];
    tab[max] = pom;
    p = p + 1;
    k = k - 1;
    sortowanieminmax_(tab, rozmiar, p, k);
  }

}
void sortowanieminmax(int* tab, int rozmiar, double TabPom[])
{
  int w, i, sprawdzanie, z;
  clock_t start, koniec;
  double srednia;

  printf("Sortowanie min-max:\n");
  fprintf(plik, "Sortowanie min-max:\n");
  for (w = 0; w < 8; w++) // tworzenie tablic
  {
    rozmiar = rozmiar + rozmiar;
    tab = (int*)malloc(sizeof(int)*rozmiar);

    for (i = 0; i < rozmiar; i++) // wypelnianie tablicy tab[1]=1 itd...
    {
      tab[i] = i;
    }
    for (z = 0; z < 5; z++) // petla do mieszania i sortowania 5 razy zeby policzyc srednia arytmetyczna
    {
      std::random_shuffle(tab, tab + rozmiar);
      start = clock(); // zaczyna mierzyc czas
      /// sortowanie MIN_MAX

      sortowanieminmax_(tab, rozmiar, 0, rozmiar - 1);

      /// sortowanie MIN_MAX
      koniec = clock(); //konczy mierzyc czas
      TabPom[z] = koniec - start;
      for (sprawdzanie = 0; sprawdzanie < rozmiar - 1; sprawdzanie++)
      {
        if (tab[sprawdzanie] > tab[sprawdzanie + 1])
        {
          printf("Zle\n");
          break;
        }
      }
    }
    srednia = (TabPom[0] + TabPom[1] + TabPom[2] + TabPom[3] + TabPom[4]) / 5;
    printf("Dla tablicy %d elementowej zajelo to srednio %f sekund.\n", rozmiar, ((float)srednia) / CLOCKS_PER_SEC); // srednia arytm. 5 sortowan dla 1 tablicy
    fprintf(plik, "Dla tablicy %d elementowej zajelo to srednio %f sekund.\n", rozmiar, ((float)srednia) / CLOCKS_PER_SEC);
    free(tab);
  }
}

int main()
{
  plik = fopen("wyniki.txt", "a");
  int rozmiar = 5;
  double TabPom[5];
  int *tab = NULL;
  sortowanieminmax(tab, rozmiar, TabPom);
  fclose(plik);
  return 0;
} 
0

Problem udało mi się rozwiązać dzięki dodaniu kilku warunków:

void sortowanieminmax_(int *tab, int rozmiar, int p, int k)

{
  int max, min, j, pom;
  if (k - p >= 0)
  {
    max = p;
    min = p;
    for (j = p; j < k + 1; j++)
    {
      if (tab[j] < tab[min])
      {
        min = j;
      }
      if (tab[j]>tab[max])
      {
        max = j;
      }
    }
    if (max == p && min == k)
    {
      pom = tab[max];
      tab[max] = tab[min];
      tab[min] = pom;
    }
    else if (max == p)
    {
      pom = tab[k];
      tab[k] = tab[max];
      tab[max] = pom;
      pom = tab[p];
      tab[p] = tab[min];
      tab[min] = pom;
    }
    else
    {
      pom = tab[p];
      tab[p] = tab[min];
      tab[min] = pom;
      pom = tab[k];
      tab[k] = tab[max];
      tab[max] = pom;
    }
    p = p + 1;
    k = k - 1;
    sortowanieminmax_(tab, rozmiar, p, k);
  }
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0