Symulacja zycia

0

Witam, chcę zrobić losową generacje pol w tym kodzie, jak mam sięza to zabrać ?

 #include "Zycie.h"
#include <iostream>
#include "time.h"
using namespace std;

Zycie::Zycie(void)
{int pole[17][17] = {};

}

Zycie::~Zycie(void)
{

}
int Zycie::menu(int pole[][17])
{
  system("cls");
  //// WYSWIETLANIE PLANSZY
  int x=0,y=0;
  cout << "     GRA W ZYCIE - SYMULACJA"<<endl<<endl;
  for(int x = 1; x <= 15; ++x)
  {
     for(int y = 1; y <= 15; ++y)
     {
         /// SPRAWDZANIE CZY ZYWA JEST KOMORKA
         if(pole[x][y] == 1) cout << " X ";
         else cout << " O ";
     }

  cout << endl;
  }
  int wybor;

  cout << "\n\nWybierz opcje: ";

  cout << "\n1.Wybierz zywe pola";
  cout << "\n2.Przewin 1 ture" ;
  cout << "\n3.Generuj"<< endl;
  cin >> wybor;
  if(wybor == 1) { ustaw(pole); }
  else if(wybor == 2) { przewin(pole); }
  else if(wybor == 3){  }
  else {cout << "Nie ma takiej opcji"; system("pause>nul"); system("cls"); menu(pole);}
  return 0;

}

int Zycie::ustaw(int pole[][17])
{
  int ax, ay;
  system("cls");
  cout << "Jesli komorka jest zywa to zostanie zniszczona,\njesli martwa to zostanie stworzona. (1-4)";
  cout << "\nPodaj X: ";
  cin >> ax;
  if(ax < 1 || ax > 15) ustaw(pole);
  cout << "\nPodaj Y: ";
  cin >> ay;
  if(ay < 1 || ay > 15) ustaw(pole);

  /////// USTAWIANIE ISTNIENIA

  if(pole[ay][ax] == 0) { pole[ay][ax] = 0; cout << "\nPole x: " << ax << " y: " << ay << " zostalo zniszczone."; system("pause>nul");}
  else { pole[ay][ax] = 1; cout << "\nPole x: " << ax << " y: " << ay << " zostalo ozywione."; system("pause>nul");}
  menu(pole);
  return 0;
}

int Zycie::przewin(int pole[][17]) 
{
  int kopia[17][17] = {};
  for(int y = 1; y <= 15; ++y)
  {
      for(int x = 1; x <= 15; ++x)
      {
          int l = 0;
            if(pole[y-1][x] == 1) l++;
            if(pole[y+1][x] == 1) l++;
            if(pole[y-1][x-1] == 1) l++;
            if(pole[y+1][x+1] == 1) l++;
            if(pole[y+1][x-1] == 1) l++;
            if(pole[y-1][x+1] == 1) l++;
            if(pole[y][x-1] == 1) l++;
            if(pole[y][x+1] == 1) l++;

          if(pole[y][x] == 0)
          {
            if(l == 3) kopia[y][x] = 1;
            else kopia[y][x] = 0;   
          }
          else
          {
            if(l == 2 || l == 3) kopia[y][x] = 1;
            else kopia[y][x] = 0;
          }

      }

  }

  for(int y = 1; y <= 15; ++y)
  {
      for(int x = 1; x <= 15; ++x)
      {
          pole[y][x] = kopia[y][x];
      }
  }
  menu(pole);
  return 0;
}
0

Jak losowe to może rand()?
http://www.cplusplus.com/reference/cstdlib/rand/

0
int Zycie::Generuj(int pole[][17])
{
  srand( time( NULL ) ); 
 int n=0,m=0;
  for(int n=0; n < 17; n++){
     for(int m=0 ; m < 17; m++){
       pole[n][m] = rand()%2;

  if(pole[n][m] == 1) cout << " X ";
         else cout << " O ";

   }}
  menu(pole);
  return 0;
} 

Zrobiłem takie coś.

0

Teraz inny problem.
Jeżeli wygenerowalem sobie tablice , to nie ustawic recznie innej komorki na "zywa".
Jak temu zaradzic ?


#include "Zycie.h"
#include <iostream>
#include "time.h"
using namespace std;

Zycie::Zycie(void)
{int pole[17][17] = {};

}

Zycie::~Zycie(void)
{

}
int Zycie::menu(int pole[][17])
{
  system("cls");
  //// WYSWIETLANIE PLANSZY
  int x=0,y=0;
  cout << "     GRA W ZYCIE - SYMULACJA"<<endl<<endl;
  for(int x = 1; x <= 15; ++x)
  {
     for(int y = 1; y <= 15; ++y)
     {
         /// SPRAWDZANIE CZY ZYWA JEST KOMORKA
         if(pole[x][y] == 1) cout << " X ";
         else cout << " O ";
     }

  cout << endl;
  }
  int wybor;

  cout << "\n\nWybierz opcje: ";

  cout << "\n1.Wybierz zywe pola";
  cout << "\n2.Przewin 1 ture" ;
  cout << "\n3.Generuj" ;
  cout << "\n4.Wyczysc"<< endl;
  cin >> wybor;
  if(wybor == 1) { ustaw(pole); }
  else if(wybor == 2) { przewin(pole); }
  else if(wybor == 3){ Generuj(pole);} 
  else if(wybor == 4){ Wyczysc(pole);}
  else {cout << "Nie ma takiej opcji"; system("pause>nul"); system("cls"); menu(pole);}
  return 0;

}

int Zycie::ustaw(int pole[][17])
{
  int ax, ay;
  system("cls");
  cout << "Jesli komorka jest zywa to zostanie zniszczona,\njesli martwa to zostanie stworzona. (1-4)";
  cout << "\nPodaj X: ";
  cin >> ax;
  if(ax < 1 || ax > 15) ustaw(pole);
  cout << "\nPodaj Y: ";
  cin >> ay;
  if(ay < 1 || ay > 15) ustaw(pole);

  /////// USTAWIANIE ISTNIENIA

  if(pole[ay][ax] == 0) { pole[ay][ax] = 0; cout << "\nPole x: " << ax << " y: " << ay << " zostalo zniszczone."; system("pause>nul");}
  else { pole[ay][ax] = 1; cout << "\nPole x: " << ax << " y: " << ay << " zostalo ozywione."; system("pause>nul");}
  menu(pole);
  return 0;
}

int Zycie::przewin(int pole[][17]) 
{
  int kopia[17][17] = {};
  for(int y = 1; y <= 15; ++y)
  {
      for(int x = 1; x <= 15; ++x)
      {
          int l = 0;
            if(pole[y-1][x] == 1) l++;
            if(pole[y+1][x] == 1) l++;
            if(pole[y-1][x-1] == 1) l++;
            if(pole[y+1][x+1] == 1) l++;
            if(pole[y+1][x-1] == 1) l++;
            if(pole[y-1][x+1] == 1) l++;
            if(pole[y][x-1] == 1) l++;
            if(pole[y][x+1] == 1) l++;

          if(pole[y][x] == 0)
          {
            if(l == 3) kopia[y][x] = 1;
            else kopia[y][x] = 0;   
          }
          else
          {
            if(l == 2 || l == 3) kopia[y][x] = 1;
            else kopia[y][x] = 0;
          }

      }

  }

  for(int y = 1; y <= 15; ++y)
  {
      for(int x = 1; x <= 15; ++x)
      {
          pole[y][x] = kopia[y][x];
      }
  }
  menu(pole);
  return 0;
}

int Zycie::Generuj(int pole[][17])
{
  srand( time( NULL ) ); 
 int n=0,m=0;
  for(int n=0; n < 17; n++){
     for(int m=0 ; m < 17; m++){
       pole[n][m] = rand()%2;

  if(pole[n][m] == 1) cout << " X ";
         else cout << " O ";

   }}
  menu(pole);
  return 0;
}

int Zycie::Wyczysc(int pole[][17])
{
   system("cls");
  //// WYSWIETLANIE PLANSZY
  int x=0,y=0;
  cout << "     GRA W ZYCIE - SYMULACJA"<<endl<<endl;
  for(int x = 1; x <= 15; ++x)
  {
     for(int y = 1; y <= 15; ++y)
     {
         /// SPRAWDZANIE CZY ZYWA JEST KOMORKA
         if(pole[x][y] == 1) pole[x][y] = 0;
         {cout << " O ";}
         // else cout << " O ";
     }

  cout << endl;
  }
  menu(pole);
  return 0;

}
1

Napisz to:
Jeżeli wygenerowalem sobie tablice , to nie ustawic recznie innej komorki na "zywa".
W języku polskim może?

PS ten kod jest beznadziejny, zdajesz sobie z tego sprawę, oczywiście?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 0, botów: 1

Robot: Yandex