Szukanie znaku w tekście - 50% dobre wyświetlanie

0

witam!
Na psiałem program który z pliku wczytuje tekst i szukam w nim znaków np ' ! ' lub ' @ ' i wszytko działa dobrze, ale czasem jak dam inny przykład coś się miesza np:

sa$ 2 $
%sa %4% %
!!!s!!!a!!! 10!!!!
[email protected]@@ 5 @@

Gdy wpisuje $ i % dobrze mi wyświetla ze są 2-$ i 4-%, a gdy wpisuje ! podaje 13-! i [email protected]
Mam pytanie dlaczego ???

KOD: [ program jest brzydko napisany bo go wyciąłem z innego dłuższego programu i dodałem tylko żeby działał, żeby ktoś mógł sobie sprawdzić.

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>

using namespace std;

int main()
{

                  int ile_z=0;
                  char znaczek;
                  char znak=' ';
                  char dokument[255];
                  char menu;
                  string tekst;

                  do
                  {
                  cout <<"podaj   1- wprowadz dane   2-szukaj znaku   k-koniec : ";cin>>menu;
                  switch (menu)
                  {

                  case '1':
                  {
                  cout <<"podaj nazwe pliku tekstowego z ktorego ma byc wczytany tekst: "; cin>>dokument;
                  cout <<"\nTekst ktory byl w pliku tekstowym: "<<endl<<endl;
                  ifstream mojplik;
                  mojplik.open(dokument);
                  if(mojplik.is_open())
                  {
                  while (mojplik.good())
                  {
                  getline(mojplik, tekst);
                  cout <<tekst<<endl;
                  }
                  mojplik.close();
                  }
                  else
                  {cout <<"Nie mozna otworzyc pliku do czytania"<<endl;
                  return 0;
                  }
                  break;
                  }

                  case '2':
                  {
                  ile_z=0;
                  cout <<"jaki znak ma byc suzkany: "; cin>>znaczek;
                  ifstream mojplik(dokument);
                  while (mojplik.eof()==false)
                  {
                  mojplik >> znak;
                  if(znak == znaczek)
                  ile_z++;
                  }
                  mojplik.close();
                  cout << "Znak '" << znaczek << "' wystepuje w pliku: " <<dokument<<", "<< ile_z << " raz(y).\n";
                  }
                  break;

                  default :
                  {
                    if (menu!='k')
                    {
                        cout<<endl<<" nie ma takiej opcji!"<<endl;
                    }
                  break;
                  }}
  }
  while (menu!='k');

  return 0;
}
0

Nie zagłębiałem się ale na oko czytasz z pliku o 1 linię za dużo. Eof pojawia się dopiero jak próbujesz przeczytać będąc na końcu pliku, w efekcie:

 • przeczytasz ostatnią linię
 • wykonasz obliczenia
 • znów wejdziesz do pętli i spróbujesz czytać, nic nie odczytasz, ustawi się eof ale wykonasz obliczenia na poprzedniej wartości
1
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
using namespace std;

int
main() {
  int count;
  char character;
  char character2 = ' ';
  char menu;
  string doc;
  string text;

  do {
    cout <<"podaj   1- wprowadz dane   2-szukaj znaku   k-koniec : ";
    cin >> menu;
    switch(menu) {
      case '1': {
        cout << "Nazwa pliku: ";
        cin >> doc;
        ifstream file(doc.c_str());
        if(!file.is_open()) return -1;
        while(getline(file, text));
          cout << text << endl;
      } break;
      case '2': {
        count = 0;
        cout << "Znak: ";
        cin >> character;
        ifstream file(doc.c_str());
        while(file.get(character2))
          if(character2 == character) count++;
        cout << "Znak: " << character << " wystepuje: " << count << endl;
      } break;
      default: break;
    }
  } while(menu != 'k');

  return 0;
}

Ew. zamien file.get(character2) na file >> character2.

2

Ja to rozwiązałem ładnie posługując się iteratorami:

#include <iostream>
#include <iterator>
#include <fstream>
#include <string>
#include <cstdlib>
#include <algorithm>

int main()
{
  char z; //szukany znak w pliku
  std::cin >> z;

  std::ifstream plik("plik.txt");

  if(plik.bad()) {
   exit(-1);  
  }

  std::istream_iterator<char> it(plik);
  std::istream_iterator<char> end;
  std::string trescPliku(it,end);
  int count = std::count(trescPliku.begin(), trescPliku.end(), z);

  std::cout << "Znak: "<< z <<" wystapil: "<<count<<" razy\n";

  std::cin.get();
}

//EDIT

0

Dzięki n0name_l i Robcio
kod n0name_l'a jest napisany prościej łatwiej mi go zrozumieć, bo kod robicia zawiera elementy które na obecnym stanie wiedzy są mi obce
A mam pytanie jeszcze mógłby ktoś prościej wyjaśnić niż Shalom czemu w tym kodzie co ja psiałem na końcu w "@" dodawało mi jeden więcej bo reszta była dobra ??

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0