algorytm pomozcie

0

hej mam taki algorytm w c++ (program Dev-C++)
i nie wiem co w nim jest nie tak caly czas wyskakuja 2 bledy pomozcie

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
using namespace std;
struct Firma {
string Imie;
string Nazwisko;
string DataUrodzenia;
string AdresZamieszkania;
string NumerTelefonu;
string StanCywilny;
};
const int wt=10; //Wielkosc bazy danych
char c='n'; //Zmienna do zapytania o zakończenie aplikacji
int rekord; //Zmienna okreslajaca nr edycji rekordu
Firma Prod[wt]; //Tablica rekordow
fstream plik;
int Menu()
{
int m;
cout<<" BAZA PRACOWNIKOW";
cout<<"-----------------------";
cout<<"1-Wypisz Dane";
cout<<"2-Zmien dane";
cout<<"3-Odczyt z pliku";
cout<<"4-Zapisz do pliku";
cout<<"5-Kasowane danych";
cout<<"6-Pomoc";
cout<<"7-Autor";
cout<<"8-Koniec";
cout<<"-----------------------";
cout<<"Wybierz: ";
cin>>m;
return m;
}
void BazaDanych()
{
do {
system("cls");
int wybor=Menu();//Wywolanie funkcji
switch(wybor) {
case 1: system("cls"); //Pokazywanie wszystkich danych
for(int i=0; i<wt; i++){
cout<<" "<<i<<"Imie: "<<Prac[i].Imie
<<", Nazwisko: "<<Prac[i].Nazwisko
<<", DataUrodzenia: "<<Prac[i].DataUr
<<", AdresZamieszkania: "<<Prac[i].AdresZam
<<", NumerTelefonu: "<<Prac[i].NumerTel
<<", StanCywilny: "<<Prac[i].StanCyw<<endl;
}
break;
case 2: system("cls"); //Zmiana danych
cout<<" Nr rekordu: ";
cin>>rekord;
cout<<" Imie: "; cin>>Prac[rekord].Imie;
cout<<" Nazwisko: "; cin>>Prac[rekord].Nazwisko;
cout<<" DataUrodzenia: "; cin>>Prac[rekord].DataUr;
cout<<" AdresZamieszkania: "; cin>>Prac[rekord].AdresZam;
cout<<" NumerTelefonu: "; cin>>Prac[rekord].NumerTel;
cout<<" StanCywilny: "; cin>>Prac[rekord].StanCyw;
break;
case 3: system("cls"); //Odczyt danych z pliku
plik.open("plik.txt", ios::in);
if(plik.is_open()) {
cout<<" Odczytano dane z pliku.";
for(int i=0; i<wt; i++) {
plik>>Prac[i].Imie;
plik>>Prac[i].Nazwisko;
plik>>Prac[i].DataUr;
plik>>Prac[i].AdresZam;
plik>>Prac[i].NumerTel;
plik>>Prac[i].StanCyw;
}
plik.close();
} else cout<<" Blad otwarcia pliku.";
break;
case 4: system("cls"); //Zapis danych do pliku
plik.open("plik.txt", ios::out);
if(plik.is_open()) {
cout<<" Zapisano dane do pliku.";
for(int i=0; i<wt; i++) {
plik<<Prac[i].Imie<<" ";
plik<<Prac[i].Nazwisko<<" ";
plik<<Prac[i].DataUr<<" ";
plik<<Prac[i].AdresZam<<" ";
plik<<Prac[i].NumerTel<<" ";
plik<<Prac[i].StanCyw<<endl;
}
plik.close();
} else cout<<" Blad otwarcia pliku.";
break;
case 5: system("cls"); //Kasowanie danych
cout<<" Nr rekordu do skasowania: ";
cin>>rekord;
for(int i=0; i<wt; i++) {
Prac[rekord].Imie="brak";
Prac[rekord].Nazwisko="brak";
Prac[rekord].DataUr="brak";
Prac[rekord].AdresZam="brak";
Prac[rekord].NumerTel="brak";
Prac[rekord].StanCyw="brak";
}
break;
case 6: system("cls"); //Pomoc
cout<<" Opis pracy z danymi bazy danych.";
cout<<" 1-Pobierz dane z pliku.";
cout<<" 2-Sprawdz zawartosc bazy danych.";
cout<<" 3-Dokonaj modyfikacji.";
cout<<" 4-Na koniec zapisz dane do pliku.";
break;
case 7: system("cls"); //Autor
cout<<" Nazwa: Baza danych";
cout<<" Autor: Paulina Skiba";
cout<<" Data : 2012.05.09";
break;
case 8: system("cls"); //Koniec pracy
cout<<" Czy na pewno: [t]ak, [n]ie: ";
cin>>c;
if(c=='t') continue; else c='n';
break;
default: system("cls"); //Blad wyboru
cout<<" Blad wyboru";
}
cin.ignore();
getchar();
} while(c=='n');
}
int main() {
BazaDanych(); //Wywolanie funkcji
return 0;
}

0

A w tagi to nie łaska wrzucić?

0

A błędów nie łaska wypisać?

Masz, kompiluje się ale jest zupełnie bez sensu ( polecam wrócić do podstaw [ takich jak nazewnictwo zmiennych ] i nie kopiować kodów który się nie ogarnia ):

http://ideone.com/JjB3e

0

dzieki wielkie :))

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0