Mam plik .exe przerobiony na zasób .res.
Dodaje ten plik .res do mojej NOWEJ aplikacji.
I teraz mój problem: jak w nowej aplikacji odpalić / załadować ten dodany zasób?