Witam.

Otóż mam pewien problem z wyświetlaniem sprite'ów w bibliotece sfml.

Tworzę sobie właśnie menu, mam w tym celu 2 klasy:

cMenu - klasa od menu
cButton - klasa od przycisków

Nie są one jak na razie zbyt rozwinięte, bo to dopiero początek.

W klasie cMenu mam metodę AddButton:

 void cMenu::AddButton( short x, short y, Mode dest, const std::string &adres)
{

  if ( dest == GameMode )
  {
    tab.push_back(cButton());
    tab.back().SetButton( x, y, dest, adres);

  }
}

Oto funkcja SetButton:

void cButton::SetButton( short x, short y, Mode dest, const std::string &adres )
{

  i_gfx.LoadFromFile( adres );
  gfx.SetImage(i_gfx);
  gfx.SetPosition( x, y);

  ButtonDest = dest;

}

Problem jest taki, iż gdy dodaję za pomocą AddButton np. 4 przyciski, poprawnie wyświetla się tylko ten dodany na końcu, reszta ma wymiary poprawne, lecz jest to puste, białe pole. Gdy próbowałem użyć w AddButton konstruktora z argumentami, który działał tak jak funkcja SetButton, wszystkie wtedy były pustymi polami.

Gdy przycisk jest dodawany standardowo, z konstruktora klasy cButton nie ma z nim żadnych problemów, ale gdy chcę dodać z poziomu klasy cMenu, wtedy pojawiają się problemy.

Teraz trochę kombinowałem i zauważyłem jedną rzecz.

Na początku dodaję tylko jeden przycisk(za pomocą AddButton). Oczywiście działa bardzo dobrze. Po wciśnięciu na ten przycisk sprawiłem, że inicjuję drugi.

Wynik: O ile na początku przycisk wyświetlał się normalnie, to po pojawieniu się nowego przycisku ten pierwszy zamienił się w puste pole.

Doszedłem do wniosku, iż błąd leży właśnie w metodzie AddButton, ale nie wiem co takiego robię źle.

Oto pełny kod:

//menu.h

#ifndef _MENU_H
#define _MENU_H

#include <iostream>
#include <SFML\Graphics.hpp>

extern sf::RenderWindow App;
extern sf::Event Event;
extern const sf::Input & Input;

enum Mode { M_MENU, M_GAME, M_SETTINGS, M_INFO };
enum Buttons{ B_MENU, B_GAME, B_SETTINGS, B_INFO };

class cButton
{
  //private

  short x, y;
  sf::Image i_gfx;
  sf::Sprite gfx;
  Mode ButtonDest;

public:

  cButton();
  cButton( short x, short y, Mode dest, const std::string &adres );

  void SetButton(short x, short y, Mode dest, const std::string &adres);
  void DrawButton();
  bool IsButtonPressed();
};

class cMenu
{

  short tx, ty;
  Mode tdest;
  std::string tadres;

public:

  std::vector <cButton> tab;// na czas testów jest publiczny, później będzie prywatny
  void AddButton( short x, short y, Mode dest, const std::string &adres);
  void DrawMenu();

  cMenu();

};

#endif

//menu.cpp

#include "menu.h"

extern Mode GameMode;

cButton::cButton()
{
  x;
  y;
  i_gfx;
  gfx;
  ButtonDest;
}

cButton::cButton( short x, short y, Mode dest, const std::string &adres )
{

  //if (dest == GameMode)
  //{
  i_gfx.LoadFromFile( adres );
  gfx.SetImage(i_gfx);
  gfx.SetPosition( x, y);
  //} 

  ButtonDest = dest;

}

void cButton::DrawButton()
{

  if( ButtonDest == GameMode ) App.Draw(gfx);

}

bool cButton::IsButtonPressed()
{
  if( Input.IsMouseButtonDown( sf::Mouse::Left) )
  {
    sf::Vector2f point = gfx.TransformToLocal( sf::Vector2f(( float ) Input.GetMouseX(),( float ) Input.GetMouseY() ) );
    if( point.x >= 0 && point.y >= 0 && point.x <= i_gfx.GetWidth() && point.y <= i_gfx.GetHeight() )
    {

      return true;

    }

  }

}

void cButton::SetButton( short x, short y, Mode dest, const std::string &adres )
{

  i_gfx.LoadFromFile( adres );
  gfx.SetImage(i_gfx);
  gfx.SetPosition( x, y);

  ButtonDest = dest;

}

cMenu::cMenu()
{

  std::vector <cButton> tab;

}

void cMenu::AddButton( short x, short y, Mode dest, const std::string &adres)
{

  if ( dest == GameMode )
  {
    tab.push_back(cButton());
    tab.back().SetButton( x, y, dest, adres);

  }
}

void cMenu::DrawMenu()
{

    std::vector <cButton>::iterator it;
    for( it=tab.begin(); it!=tab.end(); ++it )
    {
      it->DrawButton();
    }             

}

///////////////////////////////////
//                //
//      Project :)     //
//                // 
//                //
//     By blojayble     //
//                //
//      main.cpp      //
//                //
///////////////////////////////////

#include <SFML\Graphics.hpp>
#include "menu.h"

sf::RenderWindow App(sf::VideoMode(960, 800, 32), "Junk Warz", sf::Style::Close);
sf::Event Event;
const sf::Input & Input = App.GetInput();
Mode GameMode = M_MENU;

void main()
{

  App.SetFramerateLimit(60);

  cMenu(Menu);
  cButton(Button);

  Menu.AddButton(350, 100, M_MENU , "Resources/Menu/gfxGame.PNG" );
  //Menu.AddButton(350, 400, M_MENU , "Resources/Menu/gfxSettings.PNG" );
  //Menu.AddButton(350, 550, M_MENU , "Resources/Menu/gfxInfo.PNG" );
  //Menu.AddButton(350, 700, M_MENU , "Resources/Menu/gfxExit.PNG" );

  while(App.IsOpened() )
  {
  App.Clear(sf::Color(255, 255, 2));

  while(App.GetEvent(Event)) 
    {
      if (Event.Type == sf::Event::Closed) App.Close();

      if ( Menu.tab[0].IsButtonPressed() == true) 
      {

      Menu.AddButton(350, 700, M_MENU , "Resources/Menu/gfxExit.PNG" );

      }
    }

  Menu.DrawMenu();

  App.Display();

  }
}

Być może napisałem to wszystko chaotycznie, ale jestem już nieco zmęczony.

Z góry dziękuję za wszelką pomoc.

Pozdrawiam.